Stor uppslutning i Luleå

Peder Björk, ordförande Nya Ostkustbanan

Det var stor uppslutning på EUROPAFORUM NORRA SVERIGE. Mötet, som hölls i Luleå 28 – 29 mars, samlade närmare 200 deltagare.

EUROPAFORUM NORRA SVERIGE är en viktig mötesplats och på årets möte var det fokus på framtidsfrågor på en övergripande nivå  – Brexit, sammanhållningspolitiken och även EU-valet.

 
I torsdags var parallella seminarier där ett handlade om infrastruktur. Peder Björk som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande för Nya Ostkustbanan hälsade, som ansvarig rapportör välkommen.  Sedan gav Gustav Malmqvist en historisk tillbakablick och framtidsspaning, som följdes av en gemensam diskussion om framtidens utmaningar.
 
– Vi har haft stora framgångar genom att Botniska Korridoren nu är etablerad och att det nu finns ett förslag om att vi nu ska vara en del av Core Network Corridor Scanmed, säger Peder Björk.
 
– Genom gemensamma prioriteringar och ett uthålligt arbete har Europaforum Norra Sverige haft en avgörande betydelse för att kustjärnvägen i Norra Sverige numera är en prioriterad korridor i Europa. Det gör även att riksdag och regering får ökade europeiska krav vad gäller utvecklingen av Nya Ostkustbanan samt att Nya Ostkustbanan får ökade möjligheter till framtida EU-finansiering, avslutar en nöjd Peder Björk.

Arkiv