Stor uppslutning för dubbelspår

– Engagemanget för ett dubbelspår längs södra Norrlandskusten är stort. Det framkom tydligt på Kunskapsforumet som Nya Ostkustbanan anordnade i Sundsvall 17 maj. Många är involverade i arbetet, säger Glenn Nordlund som är nyvald ordförande för bolaget.

– Via Kunskapsforumet fick vi en samlad bild av läget, vilket kändes mycket bra. Trafikverket berättade om sitt arbete med utbyggnadsstrategi för hela sträckan från Gävle upp till Botniabanan, SJ visade tydligt att sträckan Sundsvall – Stockholm är en av de viktigaste i deras portfölj och Sweco visade på de stora fördelarna med ett dubbelspår för godstrafiken i hela landet. Den politiska enigheten är stor, vilket lägger en bra grund för vårt fortsatta arbete, säger Glenn Nordlund som kommer att leda styrelsens arbete under de närmaste fyra åren.

Sedan bolaget bildades 2015 har Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, varit ordförande. Han hade avböjt omval och lämnar nu ordförandeklubban vidare till Glenn Nordlund.

– Vi är otåliga. Vi vill att allt ska hända nu, eller åtminstone mycket snart. Men det är viktigt att vi – trots en allmän känsla av att det går långsamt – ibland blickar tillbaka och påminner oss om den utveckling som faktiskt varit. Det har verkligen varit ett par händelserika, men också framgångsrika år. Vi har tagit fram fakta som styrker behovet av dubbelspår, vi har byggt nätverk och opinionsbildat, sa Peder Björk.

– Ser man till att vi 2013 i Trafikverkets förslag fick noll kronor för att förverkliga vår dröm och att det nu efter hårt arbete av många inblandade finns drygt åtta miljarder i investeringsmedel så har det hänt mycket. Det tar jag med mig från de här åren, det lönar sig att ha tålamod och jobba långsiktigt, sa Peder Björk.

– Nu tar vi sikte på nästa planbeslut som kommer 2022. Då fattar regeringen beslut om kommande investeringar. Vår uppgift är att jobba för att ännu fler delsträckor ska tas in i infrastrukturplanen. Vi vet att konkurrensen är stenhård och att vi måste arbeta målmedvetet och intensivt för att nå framgång, avslutar Glenn Nordlund.

 

Ny styrelse valdes

Nya Ostkustbanan valde ny styrelse på sin bolagsstämma.

Styrelsen övre raden från vänster:
John-Erik Jansson (C), Mikael Löthstam (S), vice ordförande Eva Lindberg (S), Jörgen Edsvik (S),
Styrelsen nedre raden från vänster: Daniel Gustafsson, Per Nylén (S), ordförande Glenn Nordlund (S), vd Ingela Bendrot
På bilden saknas Jan Sahlén (S), Andreas Sjölander (S), Bodil Hansson (S) och Stig Eng (C)

Den nya styrelsen leds av Glenn Nordlund, som även tidigare suttit i styrelsen, men då i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. Numera representerar han Region Västernorrland.

Ordförande Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland (nyval som ordförande)
Vice ordförande Eva Lindberg (S), Region Gävleborg (omval)
Per Nylén (S), Örnsköldsviks kommun (nyval)
Jan Sahlén (S), Kramfors kommun (omval)
Andreas Sjölander (S), Härnösands kommun (nyval)
Bodil Hansson (S), Sundsvalls kommun (nyval)
Stig Eng (C), Nordanstigs kommun (omval)
Mikael Löthstam (S), Hudiksvalls kommun (omval)
John-Erik Jansson (C), Söderhamns kommun (nyval)
Jörgen Edsvik (S), Gävle kommun (omval)

Adjungerad styrelseledamot Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen i Gävleborg kommer också att få en adjungerad styrelseledamot.

Till nya revisorer valdes:
Peter Engström M, Örnsköldsvik kommun (nyval)
Roger Hedlund SD, Region Gävleborg (nyval)

 

Arkiv