Statsministerns resa genom ”Flaskhalsarna i flaskhalsen”

I veckan åkte statsminister Magdalena Andersson på Gamla Ostkustbanan. Hon reste mellan Stockholm och Kramfors, för att sedan åka vidare till Sollefteå. Här berättar vi varför den Gamla Ostkustbanan behöver byggas om och beskriver bristerna på den järnväg som statsministern nyligen åkte på.

Sträckan Stockholm–Sundsvall och sedan vidare norrut till Umeå är SJ:s tredje viktigaste sträcka, med hög resandetillväxt och stor potential. Under 2001 var fördelningen mellan tåg och flyg mellan Sundsvall och Stockholm 70–30 till flygets fördel. Nu knappt 20 år senare är förhållandena omvända, nu tar sju av tio tåget och bara tre av tio väljer flyget. En person som häromdagen valde tåget var statsminister Magdalena Andersson åkte från Stockholm till Kramfors.

Sveriges längst flaskhals

Den 27 mil långa järnvägen mellan Gävle och Härnösand, är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Dagens undermåliga järnväg bromsar utvecklingen. Ett nytt dubbelspår skulle skapa helt nya möjligheter. Norra Sverige skulle knytas ihop och Sveriges konkurrenskraft skulle stärkas. Det är mot denna bakgrund ett dubbelspår på Ostkustbanan är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan bland regioner och kommuner längs med södra norrlandskusten.

Näringslivet investerar 1 070 miljarder i grön omvandling. Att bygga en toppmodern järnväg mellan Gävle och Luleå kostar ”bara”  70-80 miljarder.  De stora industrierna öppnar i närtid, men järnvägen kanske står klar först 2045. Det är inte hållbart.

– Sedan 2014 har tre regeringar i följd prioriterat Nya Ostkustbanan. År 2014, 2018 och 2022 har de olika regeringarna tillfört mer pengar än vad Trafikverket har föreslagit. Magdalena har suttit vid rodret vid två av dessa tillfällen. Nya Ostkustbanan är enda objektet som har uppgraderats i tre planförslag. Det är en styrka, och vi utgår ifrån att det fortsätter även i nästa plan, säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan.

– Nya Ostkustbanan är också samhällsekonomiskt lönsamt om man gör beräkningar som omfattar hela sträckan. Så det motiverar ju verkligen fortsatta investeringar, säger Ingela Bendrot.

Flaskhalsen i flaskhalsen nummer ett

Flaskhalsen i flaskhalsen nummer två

 

Flaskhalsen i flaskhalsen nummer tre

 

 

Sveriges mest utredda järnvägsinvestering?

Många fördelar med dubbelspår

På vår hemsida kan man läsa otroligt mycket om varför ett nytt dubbelspår behövs, men i just detta fall vill vi lyfta upp att statsministern hade kunnat vara i Kramfors flera timmar tidigare.

 

Arkiv