Spårbytet närmar sig

Trafikverket planerar för upprustning av järnvägen (Ostkustbanan) mellan Gävle och Söderhamn (Vallvik). Arbetet medför ett 16 veckor långt trafikstopp, hösten 2021, och har inget med dubbelspårsutbyggnaden att göra.

Järnvägen mellan Gävle och Söderhamn (Vallvik) är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för att tågen ska få plats. Det innebär ett oönskat beroende mellan tågen som leder till förlängda res- och transporttider, ökad störningskänslighet samt förseningar. Kraven på ökad turtäthet, snabbare förbindelser och tillförlitligare persontrafik kan inte uppnås med befintlig infrastruktur. Ett ökat transportbehov på godstrafiksidan bidrar också till kravbilden.

Spår- och växelbytet medför tågstopp under veckorna 31–46 (augusti–november). Arbetet pågår dygnet runt där spårtåget förflyttar sig ca 1500 meter om dagen.

Nya Ostkustbanan har tillsammans med berörda kommuner och regioner krävt att spårbytet ska utföras i en snabbare takt. 16 veckors avstängning är en mycket lång period vilket drabbar pendlare och företag längs hela sträckan Gävle–Umeå. Tyvärr har vi inte fått gehör för våra krav.

– Spårbytet görs nu, samtidigt som Trafikverket om några år ska bygga om till dubbelspår. Det känns ologiskt. Bäst hade det ju varit om man hade kunnat göra dubbelspårsutbyggnaden samtidigt, men banan är i så dåligt skick att rälsbytet måste göras nu, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Planerade åtgärder:

  • Byte av räls/slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Diknings- och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer

Just nu förbereder Trafikverket höstens spårbyte (och upprustning) genom att lägga ut ny räls på sträckan Gävle–Söderhamn. Rälsbitarna är 420 meter långa och ska vara på plats till vecka 26. Inför höstens upprustningen av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn (ca 8 mil) placerar Trafikverket nu ut 125 000 meter räls vid sidan av befintligt spår. Rälsbitarna, som är 420 meter långa, anländer med ett 650 meter långt tåg. Leveranserna sker nattetid, cirka en gång i veckan, fram till vecka 26.

– Hittills har vi lossat räls mellan Stigs Gård och Hamrångefjärden. Torsdag natt, den 29 april, är det dags att lossa i Vallvik och till helgen, 1-2 maj, de norra delarna av Trödje, säger Adam Larsson, projektledare Trafikverket.

För att byta spåret behövs även makadam (krossad sten) och betongsliprar, men det materialet kommer först på plats i samband med arbetsstarten i augusti.

Att återanvända material och hushålla med naturresurserna är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. I samband med den förberedande kabelsänkningen inför spårbytet togs prover på makadamen för att utesluta farligt avfall vid rälsbytet. Resultatet visade att större delen av makadamen går att återanvända eller ta vara på för senare användning.

– Makadam går jättebra att återanvända. Återbruk av material är ett bra sätt för oss att uppfylla Trafikverkets miljömål, säger Adam Larsson.

Tågresorna mellan Gävle och Söderhamn påverkas augusti–november 2021

Eftersom arbetet pågår dygnet runt kommer tågtrafiken mellan Gävle och Söderhamn att ersättas med bussar eller med tåg som omleds via en annan väg. Resorna beräknas ta ca 30–45 minuter längre tid än vanligt. Mer exakt information får du vid bokning av resa hos det tågbolag du planerar resa med.

Arkiv