Regional kraftsamling för Nya Ostkustbanan

Västernorrland riktar skarp kritik mot Trafikverkets förslag till infrastrukturplan för de kommande åren. Det finns en stark och bred enighet om det nu är hög tid att prioritera dubbelspårsutbygganden, rapporterar Sundsvalls Tidning.

I ett gemensamt utspel kräver de tyngsta politikerna i samtliga kommuner och region Västernorrland att dubbelspårsutbyggnaden fullföljs. Uttalandet riktar sig till regeringen som senare i år ska ta ställning till den hårt kritiserade infrastrukturplan som Trafikverket lade fram i november.Det är framför allt den del av planen som innebär att dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan skjuts upp som väckt kritik. Nu vill kommunerna och regionen i stället att storsatsningen på nya snabbtågsbanor i södra Sverige lyfts bort ur Trafikverkets plan, vilket skulle ge resurser till andra infrastrukturprojekt. Bland dem Ostkustbanan, rapporterar Sundsvalls Tidning.
– Dubbelspårsutbyggnaden är en viktig fråga för vår region och här vill vi att regeringen och Trafikverket gör en omprioritering. Norra Sverige har dragit till sig stora investeringar och då är det viktigt att också infrastrukturen byggs ut, säger Alicja Kapica (M), oppositionsråd i Sundsvalls kommun.
Den kritik mot infrastrukturplanen som framförs har bred politisk förankring i länet. I samtliga kommuner och regionen har såväl den styrande majoriteten som det största oppositionspartiet ställt sig bakom kravet på en dubbelspårsutbyggnad.Förhoppningen är att man genom ett gemensamt agerande från 16 av länets tyngsta politiker ska kunna påverka regeringen.
– Det är en väldigt viktig fråga för Norrland, från Gävle och norrut, som måste lyftas till högsta nivå, säger Tony Andersson (M) till Sundsvalls Tidning.
Tidigare har även SJ och Stockholms Handelskammare varit kritiska till att Trafikverket valt att skjuta upp dubbelspårsutbyggnaden längs Norrlandskusten. 

Arkiv