Ostkustbanans historia

I år fyller Ostkustbanan 90 år. Näringslivshistorikern Anders Johnson berättar om banans historia:

Ante LagergrenRedan 1869 presenterades det första förslaget till en kustjärnväg från Gävle och norrut. Flera kommittéer och konsortier arbetade sedan med frågan innan Ostkustbanans AB kunde konstitueras i Gävle 1905. Ostkustbanans AB hade dock svårt att ordna finansieringen, varför en upplösning av bolaget diskuterades på allvar 1910. Året därpå fick en av landets mest anlitade järnvägsbyggare, Karl Andreas (Ante) Lagergren, i uppdrag att göra en ny kostnadsberäkning, vilket ledde till att Ostkustbanans AB 1913 kunde säkra tillräcklig grundfinansiering genom privata och statliga lån. Lagergren utsågs samma år till vd och överingenjör i Ostkustbanans AB.

De tekniska utmaningarna för den 295 kilometer långa normalspåriga järnvägen var stora, särskilt som villkoren skärptes så att Ostkustbanan skulle ha samma standard som stambanorna. Men den största utmaningen gällde ekonomin. Vid flera tillfällen hotade både bankerna och staten att dra in finansieringen.

Den 6 mars 1916 togs det första spadtaget på Ostkustbanan. Första etappen av banan invigdes i december 1923. Den 31 oktober 1927 kunde Ostkustbanan invigas i hela sin sträckning. Klockan 11.15 avgick invigningståget från Sundsvall med kung, statsminister och landshövdingar i spetsen. Endast fyra minuter försenat rullade tåget under sen eftermiddag in på Gävle Södra.

Landshövdingen i Västernorrlands län, Sven Lübeck, ansåg att ”överstelöjtnant Lagergren har utfört ett unikt arbete i de svenska järnvägarnas historia så som penningutpressare, järnvägspolitiker och först och sist utomordentligt skicklig järnvägsbyggare”.

Själv konstaterade Ante Lagergren: ”därmed var min bana som järnvägsbyggare fullbordad, samtidigt som förenämnda epok i Sveriges historia, då de enskilda järnvägarna i landet blevo till, var avslutad.”
Anders_preview (1)

 

 

 

 

 

 

 


Anders Johnson

 

 

Arkiv