Öppna för pendling längs hela kusten!

2017-05-18 08.43.30_preview

Sundsvall, Timrå och Härnösand har över 140 000 invånare. Med dubbelspår öppnas möjligheten att detta kan utvecklas till ett regionalt nav med 200 000 invånare. Härnösand är residensstad med en rad regionala och statliga institutioner. Längs sträckan finns många stora viktiga industrier, men också flera personalintensiva tjänsteföretag. I Timrå investerar SCA just nu hela 7,8 miljarder i Östrands massafabrik, vilket gör den till en av de allra största investeringarna någonsin i Sverige! 

– Sträckan mellan Härnösand och Sundsvall är ett typexempel på en sträcka som lämpar sig för tågpendling. Vi har en järnväg, men i så dålig standard att det tar närmare en timme att åka sträckan. Med bil tar det närmare 40 minuter, med buss tar det 40 – 50 minuter. I  framtiden med utbyggt dubbelspår handlar det om 22 minuters restid, säger Fred Nilsson som är kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

– Men det handlar ju inte bara om att förenkla för de som pendlar mellan Härnösand och Sundsvall. Det handlar också om att kapa restiden mellan Stockholm och Umeå; från dagens 6,5 timme till under fyra timmar och underlätta för pendling längs hela sträckan Stockholm – Umeå. Ska  restiden kortas på detta sätt krävs att sträckan mellan Härnösand och Sundsvall åtgärdas. Ett dubbelspår ritar om Sverigekartan och skulle knyta städerna längst med kusten närmare varandra. Då blir det möjligt att dagpendla mellan Örnsköldsvik och Sundsvall, mellan Härnösand och Hudiksvall och mellan Gävle och Hudiksvall – bara för att nämna några exempel, säger Fred Nilsson.

– Jag vill också vara tydlig med att alla satsningar på banan är viktiga och att de restidsvinster som uppnås genom att bygga dubbelspår runt Sundsvall och Gävle också kommer oss till del. För varje etapp som byggs minskar restiden och kapaciteten ökar, men så länge den stora flaskhalsen mellan Härnösand och Sundsvall kvarstår kommer flödet att strypas på ett sätt som missgynnar både gods och passagerartrafik, säger Fred Nilsson.

– Jag är självfallet besviken på att Trafikverket i sitt planförslag inte tar med den inledande etappen Timrå – Birsta. Den är ju dessutom en viktig pusselbit för att möta den stora produktionsökning som nu är på gång i och med SCAs stor satsning på Östrands massafabrik. Nu står vårt hopp till regeringen, och att Birsta – Timrå kommer med i den plan som regeringen lägger fram i vår, avslutar Fred Nilsson.

Läs hela remissyttrandet här.

Arkiv