Nya Ostkustbanan – mitt i Almedalssmeten

massing_elmsatersvard

Nya Ostkustbanan laddar inför en intensiv medverkan i Almedalen. Höjdpunkten är det seminarium som anordnas den 4 juli. För första gången någonsin kommer de rutinerade Almedalsbesökarna och  tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing stå på samma scen i Almedalen. Där kommer de tillsammans med bl a regeringens bostadssamordare Johan Edstav diskutera varför mer räls i Norrland är bra för Stockholm. Platsen är noga vald – Strandgatan 10 – mitt i hjärtat av Visby. 

– Det bästa med Almedalsveckan är att den alltid bjuder på oväntade möten och nya diskussioner.  Där finns möjlighet till korsbefruktning. Det gäller inte minst Nya Ostkustbanans seminarium, där man utifrån ett infrastrukturperspektiv lyfter fram bostadsnyttorna.  Att visa hur ett dubbelspår i södra Norrland kan avlasta den överhettade Mälardalen är i allra högsta grad intressant och relevant, särskilt med tanke på hur het bostadsfrågan är just nu. Det är bra för Mälardalen, men också för norra Sverige, säger Ulrica Messing.

Ulrica var infrastrukturminister mellan åren 2000 och 2006. Både före och efter sin ministerperiod var hon riksdagsledamot för Gävleborgs län. Det betyder att hon har inte bara har en god inblick i den nationella infrastrukturpolitiken utan också har stor personlig erfarenhet av Ostkustbanan. 

Längst med södra Norrlandskusten ligger flera av Sveriges internationellt och nationellt ledande industrier och företag. Men också expanderande regionala tillväxtmotorer som Gävle och Sundsvall med sammanlagt cirka 200 000 invånare, och som tillsammans med övriga städer längs kusten – Örnsköldsvik, Hudiksvall, Söderhamn, Härnösand, Kramfors, Timrå och Nordanstig lägger till ytterligare cirka 200 000 invånare. Med angränsande kommuner, som också får stora vinster med förbättrade pendlingsmöjligheter, handlar det om cirka 500 000 invånare som direkt berörs av ett dubbelspår på Ostkustbanan.

– Ett av de starkaste argumenten för Nya Ostkustbanan är närheten till Mälardalen.  Med halverade restider öppnas helt nya möjligheter för bostadsbyggande längst med kusten, något som skulle avlasta  både Mälardalen, och då inte minst Stockholm. Många tror att Norrland är glesbefolkat. Men det är delvis en myt, eftersom det längst kusten bor rejält med folk och en fungerande pendling gynnar både jobb, tillväxt och miljö, säger Catharina Elmsäter Svärd.

Catharina Elmsäter Svärd var infrastrukturminister 2010 – 2014 och den som tog fram den nu gällande nationella infrastrukturplanen.

De tidigare ministrarna menar att man kan titta på andra banor i landet och se hur pendlingen ökar med kortare restider; ett sådant exempel är Botniabanan som blivit en regional succé. Fler än en miljon resenärer pendlar mellan Örnsköldsvik och Umeå varje år. Det som händer när restiderna minskar är att arbetsmarknadsregionerna kopplas samman och att man plötsligt får större frihet att välja bostadsort.  Samma utveckling kan man se på andra håll, exempelvis längst med Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö där det för mindre än 20 år sedan tidigare fanns sex lokala arbetsmarknader som idag – tack vare snabbare pendling – har blivit till tre.

– Redan nu har byggandet tagit ordentlig fart i flera av kommunerna längst med Ostkustbanan. Bara i Sundsvall byggs just nu 1 200 bostäder och det finns färdiga detaljplaner för ytterligare 1 000 bostäder. Utöver detta pågår planläggning för ytterligare 2 700 bostäder och dessutom tidiga skisser på planer för ytterligare 2 300 bostäder, säger Peder Björk kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Med på Nya Ostkustbanans seminarium i Almedalen är också regeringens bostadssamordare Johan Edstav. 

– Intresset hos landets kommunerna är mycket stort, och trycket har bara ökat. Det är många som vill vara med i arbetet för fler bostäder i Sverige, vilket är hoppingivande säger Johan Edstav.

Om ett år ska regeringen fatta ett beslut om en ny nationell infrastrukturplan för åren 2018 – 2029. Det handlar om 622,5 miljarder kronor till statlig infrastruktur. Regeringen har varit tydlig med att infrastrukturinvesteringar som kan bidra till att lösa bostadsbristen ska prioriteras. Därför har Nya Ostkustbanan tagit hjälp av de tidigare ministrarna för att uppdatera de tidigare bostadsprognoserna.


Seminarium i Almedalen: Catharina Elmsäter Svärd och Ulrika Messing 

En av de hetaste frågorna just nu handlar om hur den akuta bostadsbristen kan lösas. På vilket sätt kan mer räls i Norrland bidra till fler bostäder?  Kom och lyssna på ett publikt samtal med Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing, samt regeringens bostadssamordnare Johan Edstav (MP). Samtalet leds av Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot.

Tid: 4 juli kl. 12 – 13  OBS! Kom i god tid! Vi har mingel före vårt seminarium. 

Plats: Strandgatan 10, Visby

Bra att veta: Lättare lunch serveras!

Har Du frågor? Kontakta Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Arkiv