Nya Ostkustbanan i Transportnytt

7 juni 2024

”Dags för en rejäl dos nytänkande”

Debattartikel publicerad i Transportnytt nr. 5 2024

Det har varit ett mörkt år för svensk järnväg. Rekordstora förseningar, inställda tåg och flera tågurspårningar. Tågtrafiken har ökat, men järnvägen har inte byggts ut i den takt som är nödvändig. Järnvägen är sårbar, särskilt det 27 mil långa enkelspåret mellan Gävle och Härnösand som brukar kallas Sveriges längsta flaskhals. Den begränsar tågtrafiken i hela landet.

Sverige behöver bättre järnväg. Men statens budget är hårt ansatt, och pengarna räcker inte. I höst kommer regeringens infrastrukturproposition med förslag om hur mycket pengar som ska anslås till infrastruktur under de kommande 12 åren.

Regeringen ställs inför många och svåra utmaningar. Den gigantiska underhållsskulden i kombination med en skenande kostnadsutveckling har blivit till ett slukhål. Under de senaste åren har det kommit nya larmrapporter från Ostlänken, Västlänken och Förbifart Stockholm där de har räknat upp sina kalkyler och kräver ännu fler miljarder för att slutföra sina byggplaner.

Dessa kostnadsökningar drabbar andra projekt runt om i landet. Risken är att Sverige hamnar i en situation där färdigställandet av nödvändig infrastruktur drar ut på tiden och inget blir klart. Samtidigt rullar en investeringsvåg av sällan skådat slag fram längst Norrlandskusten. Bara i de sju nordligaste regionerna räknar man med att det fram till 2035 kommer att investeras minst 1 800 miljarder kronor, framför allt i grön industri.

Inte ens om Trafikverket skulle få en 20-procentig ökning av ramen för de kommande 12 åren skulle pengarna räcka. Nöden är uppfinningarnas moder och det kanske är nu som nya lösningar kommer att födas?

Nya Ostkustbanan har lagt fram en konkret utbyggnadsmanual till regeringen där vi föreslår att dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand ska färdigställas till 2035, genom lånefinansiering och bolag (liknande Botniabanan). Detta är bara ett exempel, men det behövs ett rejält helhetsgrepp:

  • Prioritera de viktiga huvudstråken. Knyt samman norra och södra Sverige med fungerande järnväg, bygg klart Nya Ostkustbanan.
  • Gå från prognosstyrning till målstyrning.
  • Utgå ifrån EU:s fastställda transportpolitik, som Sverige redan står bakom, och fokusera på att bygga klart stomnätet till 2030.
  • Maximera medfinansieringen från EU genom att söka om pengar för längre stråk som gjorts för Fehmarn Bält och Rail Baltica.
  • Använd alternativ finansiering för andra viktiga investeringar, exempelvis Malmbanan och Norrbotniabanan.
  • Sänk byggkostnaderna genom ett industriellt byggande, exempelvis genom att använda landbroar.

 

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

 

Arkiv