Nya Ostkustbanan i Dagens Industri

10 juni 2024

Bygg klart Nya Ostkustbanan till 2035

Denna text har publicerats i Dagens industris bilaga om Västernorrland

– Nya Ostkustbanan är inte bara en angelägenhet för södra Norrland, utan för hela EU. Det är Nya Ostkustbanan som knyter samman norra Sverige med resten av Europa, säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan.

Kapaciteten i järnvägssystemet är skrämmande låg just nu. Idag går nästan inga godståg på kustjärnvägen mellan Gävle och Härnösand. Det beror på att banan är helt full, men också på att den inte klarar av tunga och långa godståg. En ny studie som Nya Ostkustbanan har tagit fram visar att Nya Ostkustbanan måste byggas ut för att lösa den akuta kapacitetsbristen.

Glenn Nordlund

– I Västernorrland ser vi många stora industrietableringar och rekord-stor orderingång. Företagen skriker efter arbetskraft. Behovet av fungerande godstransporter är stort. Järnvägen behövs för att företagen ska klara sin kompetensförsörjning, annars riskerar vi att investeringarna flyttar till andra delar av världen, säger Glenn Nordlund som är regionstyrelsens ordförande i Västernorrland och ordförande för Nya Ostkustbanan.

Det går att bygga klart till 2035

Nya Ostkustbanan är ett av de mest utredda och planmogna järnvägsprojekten i Sverige. Beräkningar visar att företagens kostnader för godstransporter halveras när Nya Ostkustbanan står klar. Ett annat starkt argument är att banan är samhällsekonomiskt lönsam, vilket innebär att det blir extra viktigt att bygga klart den så fort som möjligt.

Nya Ostkustbanan är en viktig del i EU:s stomnät för järnväg. Det betyder att banan redan 2030 ska uppfylla tydliga krav bland annat för hastigheter, bärighet och tåglängder, men också att EU kan medfinansiera utbyggnaden. Banan ingår även i en av EU:s viktigaste transportkorridorer, ScanMed, som börjar på Malta och slutar i Narvik.

Porträtt på ingela Bendrot
Ingela Bendrot

– Många tycks mena att det inte går att bygga klart till 2035. Det är inte sant. Det går, med kräver att rätt beslut fattas redan i år och att finansieringen löses. Tänk på att Gamla Ostkustbanan, som stod klar 1927, byggdes på 11 år. Varför skulle inte vi, med modern teknik och maskiner, kunna bygga på 11 år? säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Bolaget har tagit fram en utbyggnadsmanual som visar vad som krävs för att banan ska stå klar till 2035. Bolaget föreslår lånefinansiering och att den byggs av ett särskilt bolag, ungefär som man gjorde med Botniabanan. Manualen har lämnats över till regeringen.

Nya Ostkustbanan måste prioriteras

– Utbyggnadsmanualen visar att det går att bygga klart till 2035, men det kräver ett stort antal beslut, många är både komplicerade och omfattande. Men Sverige har ju klarat av det förut. Se på Öresundsbron som stod klar sex år efter regeringens beslut 1994. Nu är det dags igen, säger Ingela Bendrot.

All fakta talar för att Nya Ostkustbanan måste prioriteras i nästa nationella plan, och det ligger helt i linje med det som regeringspartierna har lovat – både före och efter valet. Den gröna industriella omställningen går snabbt och nu måste Trafikverket och regeringen öka tempot.

–Vi gör allt vad vi kan för att påskynda och underlätta dubbelspårsutbyggnaden. Nu måste även staten och regeringen ta sitt ansvar, avslutar Glenn Nordlund.

 

Karta över EU:s stomnät för järnväg
Nya Ostkustbanan är en viktig del i EU:s stomnät för järnväg. Det betyder att banan redan 2030 ska uppfylla tydliga krav bland annat för hastigheter, bärighet och tåglängder, men också att EU kan medfinansiera utbyggnaden. Banan ingår även i en av EU:s viktigaste transportkorridorer, ScanMed, som börjar på Malta och slutar i Narvik.

Arkiv