Inför Dubbelspårets dag 12 maj – Näringslivet och politiken är överens

24 april 2023

Näringslivet och politiken är överens om att snabbt bygga klart Nya Ostkustbanan

”Vi längtar oerhört mycket efter att Nya Ostkustbanan ska bli klar! Svårigheten att rekrytera personal, särskilt dataingenjörer, är det som framför allt hämmar oss i vår utveckling och hindrar oss från att växa i den omfattning vi kan och vill.”

Hudiksvallsföretaget Monitors vd Morgan Persson kan inte nog tydligt betona vikten av effektiva järnvägsförbindelser för Monitors framtida konkurrenskraft. Rekryteringsmöjligheterna i en förstorad arbetsmarknadsregion är en del, men med huvudkontor i Hudiksvall och med verksamhet i ett flertal svenska städer och i nio andra länder, så sker ständigt ett stort antal resor både till och från huvudkontoret.

– Med kunder och medarbetare i hela världen, så blir det tyvärr ofta så att man väljer bil i stället, eftersom det känns lite omständligt med tidsödande tågresor och relativt få avgångar, menar Morgan Persson.

Porträtt på Morgan Persson
Morgan Persson

Monitor är idag Sveriges ledande leverantör av affärssystem till tillverkningsföretag, och deras system finns installerade hos företag i drygt 30 länder. Företaget har 410 anställda varav 220 i Hudiksvall. Med dubbelspår tror han även att möjligheterna ökar att fler skulle välja att bosätta sig i Hudiksvall, även om man har familj och vänner i andra kommuner i till exempel Västernorrland och Gävleborg. Det skulle bli så mycket lättare att upprätthålla även den fysiska kontakten med kortare restider, menar han.

– Men för oss på Monitor är det framförallt tillväxt- och rekryteringsmöjligheterna som hamnar på plussidan med Nya Ostkustbanan. Bara det att både Sundsvall och Gävle helt plötsligt skulle ligga på 30 minuters pendlingsavstånd i stället för minst det dubbla ger oss ju tillgång till en helt ny arbetsmarknad, fortsätter Morgan Persson.

Han får medhåll av sin vd-kollega Johan Nellbeck, som basar för Hälsinglands största privata arbetsgivare, den globala kartongjätten Holmen Iggesund Paperboard med 1 300 anställda.

– Med en järnväg anpassad för hastigheter på 250 kilometer i timmen skulle pendlingsmöjligheterna förstås förbättras dramatiskt, och även rekryteringsmöjligheterna. Sundvall exempelvis skulle ju bli ett ännu intressantare upptagningsområde, vi har redan nära samarbete med SCA inom många områden, och jag tror att vi båda skulle ha mycket att vinna på Nya Ostkustbanan.

Idag går 90 procent av Iggesund Paperboards produktion med båt från egna hamnen i Skärnäs. Holmen har även ett sågverk i Hudiksvall som har behov av goda förutsättningar för effektiva godstransporter, och inom kort kommer de båda verksamheterna att träffas för att diskutera logistikfrågor och vilka nya möjligheter som Nya Ostkustbanan skulle kunna tänkas tillföra för respektive verksamhetsområde.

Nya Ostkustbanan byggs för att klara långa (750 meter) och tunga tåg, vilket skulle halvera företagens kostnader för godstransporter. Johan Nellbeck och Morgan Persson kommer båda att medverka vid en programpunkt under Dubbelspårets dag i Gävle den 12 maj.

 

Nya Ostkustbanan och en hållbar modeindustri

Det världsunika företaget Renewcell i Sundsvall har också stora förväntningar på Nya Ostkustbanan, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, som ju är själva grundpelaren i bolagets affärsidé. Redan idag har fabriken i Sundsvall 130 anställda och när produktionen är i full gång kommer man att importera cirka 120 000 ton kasserade kläder och textilier till Sundsvall. Av det tillverkar och skeppar man ut lika mycket Cirkulose® som är namnet på den dissolvingmassa som sedan modeindustrin (bland annat H&M, Levi´s och Tommy Hillfinger) använder för att tillverka nya kläder över hela världen.

– Vi måste ju gemensamt se till att göra det vi har lovat att göra, nämligen ställa om mot ett hållbart samhälle och där är ju fungerande gods- och passagerartransporter på järnvägen oerhört viktiga parametrar, säger Patrik Lundström, vd på Renewcell. Han fortsätter:

– Bara hos oss är vi ett 30-tal personer som minst varje vecka använder tåget till och från Stockholm, och vi skulle vinna väldigt mycket på halverade restider, och våra förutsättningar för att nyrekrytera skulle förstås också förbättras avsevärt.

Alla godstransporter till och från Renewcell sker via Tunadalshamnen och den nya Logistikparken – som i sig är ett resultat av investeringar kring Nya Ostkustbanan, med elektrifierad järnväg in i hamnområdet och nya verksamhetsområden och logistikytor.

– Det är ju på grund av den miljövänliga tillgängligheten och möjligheten att använda förnybar energi vi har etablerat oss just i Sundsvall. Dubbelspår på järnvägen med dess ringa miljöpåverkan skulle vara ytterligare ett bevis på att vi i Sverige verkligen menar allvar i vårt hållbarhetsarbete, avslutar Patrik Lundström.

 

Dubbelspårets dag går av stapeln fredag 12 maj 09:00-11:30 på Elite Grand Hotel Gävle, med ett stort antal initierade och kunniga personer från politik och näringsliv på scenen.

– Bland annat kommer riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier att medverka, liksom Gävleborgs och Västernorrlands landshövdingar, Trafikverket, region- och kommunalråd för att nämna några, säger Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot.

– Vi kommer att lyfta en mängd olika aspekter på varför det är så viktigt att snabbt färdigställa Nya Ostkustbanan både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Det man ändå kan konstatera inte minst efter de olika partigranskningar som har gjorts är att utgångsläget för Nya Ostkustbanan aldrig har varit bättre än nu!

Text: Mats Ågebrant

Arkiv