Mer pang för pengarna – beställ ett eget exemplar

När Trafikverket under framtagandet av sitt förslag till nationell plan 2018 – 2029 lät göra en samhällsekonomisk bedömning för sträckan Birsta – Timrå strax norr om Sundsvall lyste nyckeltalen röda. Till saken hörde dock att Trafikverkets kalkylmodell inte hade tagit hänsyn till de enorma godsflödesförändringar som väntas följa av SCA:s 7,8 miljardinvestering i Östrands massafabrik och den planerade Logistikparken vid Sundsvalls hamn.

Martin Södergårds, Sundsvalls kommun
Martin Södergårds, Sundsvalls kommun

Nya Ostkustbanan genomförde därför en granskning av kalkylen i syfte att skapa debatt om de samhällsekonomiska modellerna.

– Intresset för vårt arbete har varit mycket stort och jag tycker vi har lyckats bidra med nya perspektiv till debatten om de samhällsekonomiska modellerna säger Martin Södergårds, Infrastrukturstrateg inom Sundsvalls kommun som har varit projektledare för utredningen.

– Vi har framförallt lyckats att involvera och engagera flera framstående experter från såväl näringslivet som akademin och berörda myndigheter i vårt arbete vilket givetvis kvalitetssäkrar våra analyser och slutsatser. Vi har också kunnat synliggöra att kalkylmodellerna har brister som blir som tydligast när det kommer till storskaliga industrisatsningar som Östrand, en verksamhet som är i full drift redan nästa år men som ändå inte kan räknas in i Trafikverkets modeller innan investeringen står klar. Detta är givetvis inte bra för någon, framförallt inte för Sveriges tillväxt.

Efter att ha haft ett avslutande möte med Trafikverkets expertcenter har bolaget nu lanserat rapporten ”Mer pang för pengarna” som finns att ta del av här. Vill du ha ett eget exemplar? Sänd ett mail till info@nyaostkustbanan.se och uppge din postadress.

Arkiv