Med Nya Ostkustbanan kan miljardinvesteringen i Gävle hamn nå sin fulla potential

Dubbelspårsutbyggnaden innebär mycket mer än ”bara” ett nytt spår. Både i Gävle och Sundsvall innebär dubbelspårsutbygganden nya dragningar av järnvägen och kraftfulla satsningar på godstrafiken. I Gävle kommer Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan att kopplas ihop på ett mycket bättre sätt, inte minst kommer kopplingarna till hamnen att stärkas högst avsevärt.

Sedan tidigare (2020) har Trafikverket påbörjat elektrifieringen av spåret mellan hamnen och Ostkustbanan. Det går i genomsnitt 10 – 20 tågsätt ut till hamnen varje dag och elektrifieringen av hamnspåret beräknas att spara 30–40 minuter per tågsätt. Gävle kommer också att få en ny station vid sjukhuset, och möjligheterna att pendla både längs kusten och in i landet kommer att förbättras.

Antti Vainio

–  De investeringar som nu är på gång innebär otroligt stora förbättringar, både för godstrafiken och passagerartrafiken. Investeringarna för att öka kapaciteten i Gävle hamn, i kombination med elektrifieringen av hamnspåret ökar effektiviteten och bidrar till att sänka kostnaderna för de långväga godstransporterna. Det är av yttersta vikt att staten ökar tempot i utbyggnaden av Nya Ostkustbanan för att möjliggöra för mer långväga godstransporter ska kunna flyttas över till järnväg och sjöfart, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

I mitten av juni anlände de tre 120 meter höga kranarna till Gävle hamn. De nya kranarna ökar kapaciteten i hamnen och möjliggör för att ta emot fartyg som har upp till 22 containrar lastade i bredd. Tidigare kunde man bara ta emot fartyg med upp till 13 containrar i bredd.

– Totalt är det en investering på över en miljard så det är en stor investering, men det ska också ses över väldigt lång tid, berättar Fredrik Svanbom som är vd för Gävle Hamn för SVT Gävleborg.

De kommande 20 åren investeras mer än 1 070 miljarder kronor i norra Sverige. Merparten av investeringarna görs inom produktionsindustrin delvis med syfte att göra produktionen fossilfri. Att bygga ut Nya Ostkustbanan skulle kosta drygt 30 miljarder kronor, utöver de medel som redan är avsatta.

Arkiv