Missa inte kunskapsseminariet den 27 april!

Vilka är de största fördelarna med dubbelspår? Hur påverkas arbetsmarknaden? På vilket sätt underlättas godstrafiken? Svaren på detta och myckat annat får på vårt kunskapsseminarium i Gävle den 27 april!

Lyssna till Henrik Andersson, strategikonsult från Sweco, Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Henrik Andersson presenterar den omtalade nyttoanalys som bolaget tog fram 2016. Den har bl a lämnats in till Sverigeförhandlingen och regeringen och fått högsta betyg av Sverigeförhandlaren HG Wessberg.

Ingela Bendrot, som tidigare var statsekreterare åt förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd, berättar om bolagets arbete och strategier för att nå framgång. 

Seminariet sker i samband med ägarforum och bolagsstämma (separata inbjudningar) och är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med relevanta politiker och tjänstemän.

Plats: Gävle den 27 april på Elite Grand Hotel Gävle (Kyrkogatan 28, Gävle)
Tid: Kl. 10.30-12.30 med efterföljande lunch, fika från 10.00.

OBS! Begränsat antal platser.

Vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i regioner och kommuner.

Anmälan:
Anmäl dig senast onsdag den 19 april via info@nyaostkustbanan.se
Ange om du vill delta på lunchen och eventuella önskemål om särskild kost.

Välkommen!

Eventuella frågor besvaras av Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan, 076 – 600 21 21.

Almedalen-7pederIngela Bendrot

Henrik Andersson, Peder Björk och Ingela Bendrot

Arkiv