Kraftsamling kring dubbelspårsutbyggnad

Den enkelspåriga järnvägen mellan Gävle och Härnösand är med sina 27 mil enkelspår Sveriges längsta och mest besvärliga flaskhals. Kommunerna längst med stråket har, tillsammans med Region Gävleborg och Landstinget i Västernorrland, bildat ett bolag för kraftsamla för utbyggt dubbelspår. Bolaget har rekryterat Ingela Bendrot som vd. Hon har bl a varit statssekreterare hos tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Bolaget har också låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan göra en nyttoanalys för dubbelspåret.

På fredagen har styrelsen ett möte i Söderhamn. På styrelsemöte kommer man bl a att lägga upp strategier för höstens verksamhet. Regeringen kommer snart att lägga sin infrastrukturpolitiska proposition, som sedan kommer att behandlas av Riksdagen. Därefter kommer Trafikverket få i uppgift att ta fram ett förslag till ny nationell infrastrukturplan. Parallellt pågår Sverigeförhandlingens arbete med utbyggd järnväg.

–  Just nu förhandlar man inom regeringen om den framtida inriktningen av infrastrukturpolitiken, självklart måste vi agera och visa hur betydelsefull nya Ostkustbanan är för hela det svenska transportsystemet säger Ingela Bendrot vd för nya Ostkustbanan.

–  Redan under min tid som statssekreterare så identifierade jag enkelspåret mellan Gävle och Härnösand som en av de största flaskhalsarna i det nationella infrastruktursystemet. Vi lyfte upp nya Ostkustbanan och gav mer pengar än Trafikverket hade föreslagit, men behoven är stora och det behövs ännu mer kraftfulla satsningar, säger Ingela Bendrot. 
Kom och träffa Peder Björk ordförande för Nya Ostkustbanan och tillika kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, bolagets vd Ingela Bendrot samt Sven- Erik Lindestam kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. 
Under pressträffen kommer du få reda på hur bolaget kommer att arbeta för en snabbare utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

När Fredagen den 2 september 13.00 – 13.30
Tid Rådhuset i Söderhamn, Oxtorgsgatan 19
Plats För ytterligare information kontakta: Ingela Bendrot, tfn 0766 00 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Arkiv