KD: Bygg klart Ostkustbanan!

Den 3 maj presenterade Kristdemokraterna sin vårmotion. En av punkterna handlade om Ostkustbanan. Sä här skriver partiet i sin motion:

”Bygg klart Ostkustbanan!

För åtta år sedan satsade alliansregeringen 4,5 miljarder på att bygga dubbelspår omkring Sundsvall för att komma åt tågträngseln där. Åtta år senare har det gett goda resultat. Men fortfarande är det väldigt trångt på spåren. Den 27 mil långa sträckan mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand är Sveriges längsta flaskhals. Det skapar problem för både gods- och persontrafiken.

Trafikverket avser nu att försena dubbelspårsutbyggnaden med minst sju år. Regeringen har inte aviserat en avvikande åsikt och kommer förmodligen gå på samma linje. Med en begränsad budget trängs detta projekt undan på grund av den nya höghastighetsbanan i södra Sverige som regeringen vill genomdriva. Ett sånt beslut vore mycket dåligt.

Det fungerar inte att bygga ut spårkapaciteten runt Stockholm och i norra Norrland om man inte gör motsvarande förbättringar på sträckorna där emellan. Det försvårar kraftigt den gröna omställningen som industrin just nu genomför, det sänker Sveriges konkurrenskraft och försenar vanligt folks tågresor.

Dessutom innebär regeringens ointresse av Nya Ostkustbanan att Sverige kommer behöva betala tillbaka pengar till EU, som lovat vara med och bekosta dubbelspåren. Allt detta för att regeringen hellre vill bygga höghastighetsbanor som kommer kosta enorma summor och kan ta decennier att bygga klart.

Kristdemokraterna anser att detta är fel prioritering, som kommer förlänga de problem som Ostkustbanan ska lösa. Det måste bli mycket lättare att åka tåg och förbättra och bygga ut kapaciteten på de spår som redan finns bör prioriteras före nya dyra spår. Därför har vi sagt nej till höghastighetsbanorna och ja till att göra järnvägen farbar igen. Nya Ostkustbanan behövs. Den behövs för gävleborgare och västernorrlänningar, men även för västerbottningar, norrbottningar och stockholmare.

Kristdemokraterna kommer därför verka för att Ostkustbanan prioriteras och att de medel som behövs tillskjuts inom infrastrukturramen.”

Arkiv