Intensifierade insatser för snabbare och mer pålitliga tågförbindelser

Den enkelspåriga järnvägen mellan Gävle och Härnösand är med sina 27 mil enkelspår Sveriges längsta och mest besvärliga flaskhals. Kommunerna längst med stråket har, tillsammans med Region Gävleborg och Landstinget i Västernorrland, bildat ett bolag för kraftsamla för utbyggt dubbelspår. Bolaget har rekryterat Ingela Bendrot som vd. Hon har bl.a. varit statssekreterare hos tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Bendrot är i Gävle torsdagen den 8 december. En pressträff anordnas på Stadshuset kl. 13:00.

– På måndag kommer Riksdagen att debattera hur statens 622 miljarder ska fördelas under perioden 2018–2029. Beslut väntas på tisdag. Även om beslutet sannolikt inte kommer att innehålla några namngivna sträckor vet vi att ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en av de järnvägssatsningar som väckt stort intresse, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Under hösten har vi intensifierat vårt arbete för att visa att ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand inte bara är positivt för södra Norrland, utan gynnar hela Sverige. Vi ser positiva effekter både för gods och passagerartrafik. Varje dag går det mellan 1 400 och 2 500 lastbilar i långväga trafik längst med kusten. Med ett dubbelspår skulle en betydande del av dessa kunna ersättas med järnvägstransporter, säger Ingela Bendrot.

– Redan under min tid som statssekreterare så identifierade jag enkelspåret mellan Gävle och Härnösand som en av de största flaskhalsarna i det nationella infrastruktursystemet. Vi lyfte upp nya Ostkustbanan och gav mer pengar än Trafikverket hade föreslagit, men behoven är stora och det behövs ännu mer kraftfulla satsningar, säger Ingela Bendrot.

Under torsdagen kommer Bendrot främst fokusera på näringslivets behov av väl fungerande godstransporter och på vilka sätt ett dubbelspår förbättrar för godstrafiken. Under dagen har hon möten med politiker från Gävle kommun samt Gävle Hamn och Mellansveriges Logistiknav. Bendrot kommer även att medverka på Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd.

Pressträff torsdagen den 8 december kl 13:00

Kom och träffa Nya Ostkustbanans vd Ingela BendrotEva Lindberg vice ordförande i styrelsen för Nya Ostkustbanan och tillika Regionstyrelsens ordförande i Gävleborg samt Inger KällgrenSawela, kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

Under pressträffen kommer du att få reda på hur bolaget arbetar för en snabbare utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och hur detta gynnar hela det nationella transportsystemet.

Välkomna till Stadshuset, samling i reception fem minuter innan!


För ytterligare information kontakta: 

Vd Ingela Bendrot, tfn 0766 00 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se
Infrastrukturstrateg Christoffer von Bothmer, tfn 0727 18 87 30, christoffer.westerberg.von.bothmer@regiongavleborg.se

Arkiv