Högintressant seminarium om höjd hastighet

Missa inte! Seminarium om höjd hastighet 19 maj kl. 16.00-17.40 på Skype

Trafikverket har genomfört en första utredning om vilka järnvägssträckor som skulle kunna vara lämpliga för att höja linjehastigheten till 250 km/timme. Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/timme.

Forum för nordiskt järnvägssamarbete bjuder in till ett digitalt seminarium om höjd hastighet, den 19 maj. På seminariet presenterar utredaren Lennart Lennefors Trafikverkets utredning med för- och nackdelar med höjd linjehastighet, samt vilka sträckor som kan vara aktuella. Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot medverkar för att kommentera utredningen. Missa inte detta högintressanta seminarium!

Anmäl dig här: http://www.njsforum.com/anmalan

Arkiv