Grattis på 10-årsdagen, Botniabanan!

2010 stod Botniabanan klar för trafik mellan Väsperaspby och Umeå. Som en länk mellan Ostkustbanan och Norrbotniabanan binder Botniabanan ihop Norrlands kustjärnväg. Grattis! hälsar Nya Ostkustbanan, inte bara till Botniabanan utan till alla som dragit nytta av den unga järnvägen.

Botniabanan är en järnväg som har bidragit väldigt positivt till utvecklingen och som visar hur positivt det är med ny infrastruktur – för jobb, för miljö och för utveckling, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Längs Botniabanan körs gods från stora industrier, kustbor pendlar mellan Örnsköldsvik och Umeå och turister åker på banan för att ta sig till fjällen eller ända till Narvik. 

Nu är förhoppningen stark att man fullföljer satsningarna på järnvägen även söder om Botniabanan, för en väl fungerande kustjärnväg hela vägen ner till Stockholm. På så sätt kan restiderna kortas mellan Umeå och Stockholm från idag 6 timmar och 18 minuter till 3 timmar och 50 minuter. 
Se grattishälsningen från Nya Ostkustbanan:

Arkiv