Glädjande besked om dubbelspårsutbyggnaden

Idag tog Trafikverket ett avgörande steg i det viktiga arbetet för snabbare och fler tågförbindelser från Gävle och norrut.

Trafikverket har fattat beslut om att det nya dubbelspåret ska dras i det som kallas det västliga alternativet genom Gävle och vidare norrut. Det handlar om en fyra mil lång sträcka som skapar helt nya möjligheter för järnvägstrafiken längs kusten. Järnvägen kommer i huvudsak att samlokaliseras med E4an och under byggtiden kan trafiken på den befintliga banan fortsätta, vilket innebär väsentligt färre störningar när det nya dubbelspåret byggs. Det nya dubbelspåret byggs för längre, tyngre och snabbare tåg och sträckningen skapar möjligheter för en ny station, Gävle Västra.

Enligt Trafikverket vilar ställningstagandet på en samlad bedömning av alternativens effekter.

I sitt pressmeddelande skriver Trafikverket:

”Den västliga korridoren innebär en utbyggnad i ny sträckning västerut från Gävle Central, där Ostkustbanans två spår placeras intill Bergslagsbanans två befintliga spår fram till läget för föreslagen ny regionaltågsstation, Gävle Västra. Medan Bergslagsbanan fortsätter vidare åt sydväst efter Gävle Västra, föreslås Ostkustbanan fortsätta västerut och, på bro eller hög bank, korsa först Hamnleden och sedan väg E4, ungefär i höjd med norra infarten till Gävle.

I detta utredningsalternativ föreslås att Ostkustbanan och Norra Stambanan/Ockelbobanan har en gemensam sträckning från Gävle Central och cirka 12 kilometer norrut innan en ny förbindelse skapas till befintligt spår mot Ockelbo väster om väg E4. Vid Hagsta finns möjlighet för en framtida ny regionaltågsstation.”

 

Läs hela pressmeddelandet här!

Arkiv