Gamla Ostkustbanan – en sliten 89-åring

tag150_h24_storvik_070909_a

Idag är det exakt 89 år sedan Ostkustbanan togs i bruk. Sträckan mellan Gävle och Härnösand invigdes 31 oktober 1927 . Den byggdes under ledning av Andreas Lagergren. Det första tåget avgick från Härnösands station; två A-lok och ett flertal grönmålade OKB-vagnar. De vackra stationshusen och banvaktarstugorna hade ritadets av den norsk-svenske arkitekten Karl Güettler.

– Ostkustbanan har betytt mycket för utvecklingen längst med södra Norrlandskusten, men är nu en trött och sliten 89 åring. Det är därför Nya Ostkustbanan lyfts upp i debatten. Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle stärka järnvägens konkurrenskraft i hela Sverige. Kortare restid, större pålitlighet och kraftigt ökad kapacitet skulle återge kustjärnvägen sin forna strålglans, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Om regering och riksdag nu kraftsamlar kring satsningar på sträckan Gävle – Härnösand skulle ett dubbelspår teoretiskt sett kunna stå klart till hundraårsjubileumet år 2027. Det skulle betyda oerhört mycket för miljön. Stora mängder gods skulle kunna flyttas från väg till järnväg, och männsikor skulle kunna pendla med tåg långa sträckor längst med kusten. Restiderna mellan Sundsvall och Stockholm landar på 2 timmar med dubbelspår och restiden mellan Sundsvall och Umeå på 3,5 timmar. Ett dubbelspår är bra för miljön, men också en jätteviktig motor för jobb och tillväxt, avslutar Ingela Bendrot.

Läs mer om Gamla Ostkustbanan här!

Arkiv