Förhandlingspersoner utsedda för Sverigebygget

Catharina Elmsäter-Svärd förordnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till förhandlingspersoner i satsningen Sverigebygget. HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har tidigare lett Stockholmsförhandlingen.

Catarina Elmsäter-Svärd har utsett förhandlingspersoner utsedda för Sverigebygget. Foto: Kristian Pohl
Catarina Elmsäter-Svärd har utsett förhandlingspersoner utsedda för Sverigebygget.
Foto: Kristian Pohl

I uppdraget ingår att de ska ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. De ska också genomföra förhandlingar med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer där stambanorna angör till respektive stad.

Förhandlingspersonerna ska även ingå överenskommelser med berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län. De ska dessutom pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner.

Förhandlingspersonerna ska lämna delredovisningar senast den 1 juni 2015, den 31 december 2015 respektive den 1 juni 2016. Delredovisningarna kommer att utgöra underlag till den kommande infrastrukturpropositionen som planeras till 2016 och inför beslut om ny åtgärdsplanering som planeras under våren 2018.

Slutlig redovisning av förhandlingen ska ske senast den 31 december 2017.

Se Kommittédirektiv m.m. nedan.

http://www.regeringen.se/sb/d/18657/a/243941
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/34/47/16767f00.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/18258/a/243447
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/34/21/23385459.pdf

Arkiv