EU-parlamentariker visade stort intresse för norra Sverige

IMG_0404

Karima Delli, ordförande i EU-parlamentets mäktiga Transport- och turismutskott, har tillsammans med EU-parlamentariker från Irland, Italien, Österrike och Sverige gjort en blixtvisit i norra Sverige. Delli, som kommer från Frankrike och representerar de Gröna, hade tillsammans med sin delegation två ytterst intensiva dagar i Östersund och Sundsvall. 

– Norra Sverige med långa avstånd och stora mängder skog och naturresurser skiljer sig på många sätt från övriga Europa och då är det viktigt att visa hur våra förhållanden ser ut. Genom denna resa kommer utskottet förstå våra förutsättningar på ett mycket bättre sätt, säger europaparlamentarikern Jens Nilsson (S), som också är den som tagit initiativ till resan.

Karima Delli tillträdde i januari och har i sin egenskap som ordförande en mycket viktig roll i utskottets arbete. Transport- och turismutskottet är ett av de tyngsta utskotten, med många komplexa frågeställningar. Utskottet täcker alla transportslag och har även ansvar för frågor som rör turism. På resan fick gruppen möjlighet att lära sig mer om elvägar, behovet av en väl fungerande och sammanhängande järnväg hela vägen från norligaste EU ned till kontinenten. Gruppen hann dessutom besöka det fjärrstyrda flygledartornet vid Sundsvall-Timrå flygplats, samt träffa industrijätten SCA och höra mer om samhällsbyggnadsfrågor i Sundsvall. Under onsdagen färdades gruppen i ett inhyrt tåg på Ostkustbanan mellan Sundsvall och  Arlanda. På Arlanda avslutades Sverigebesöket med ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson.

– Deltagarna uttryckte beundran över de samarbeten vi har i Sverige mellan offentlig och privat sektor. Det gäller inte minst utvecklingen av de fjärrstyrda flygledartornet och de pågående försöken med elvägar. Ur ett turistperspektiv var det otroligt bra att vi både besökte Östersund och Sundsvall och därefter reste med tåg längst den vackra Norrlandskusten ner mot Stockholm. Det skapade också stora mervärden, säger Jens Nilsson.

Ett av syftena med resan var att få en bättre förståelse för behoven av satsningar på infrastruktur, för att få större utväxling på den redan starka regionala utvecklingen.

– Länge har vi talat om satsningar på mellersta och norra Sverige utifrån ett rättviseperspektiv, men det kan vi lägga bakom oss nu. Idag handlar det snarare om att tillvara den fantastiska potential som finns här. Jag är mycket imponerad av det jag sett hittills. Det var bra att få en samlad presentation av de behov som finns när det gäller satsningar på järnväg i form av Botniska korridoren och dubbelspår på Ostkustbanan. Ju mer jag hör, desto mer obegripligt blir det att dessa  inte blivit av tidigare. Sverige borde verkligen investera mer i infrastruktur, säger Jakop Dalunde (MP), som är svensk EU-parlamentariker.

– Den tunga industrin i Norrland svarar för en mycket stor del av EU:s behov av exempelvis stål och papper, vilket blev tydligt för delegationen. I det perspektivet är det märkligt att ScanMed-korridoren för godstransporter slutar i Hallsberg och inte förlängs norrut och vidare in i Finland, säger Joakim Berg som representerade den Botniska korridoren på mötet med EU-parlamentarikerna.

Parlamentarikerna var mycket intresserade och såg bland annat paralleller mellan Ostkustbanan och goda erfarenheter från sina hemländer. I Österrike har man exempelvis nyligen utvecklat järnvägen mellan Wien och Tyrolen och reducerat restiden från sju till fyra och en halv timme, vilket har lett till en kraftig ökning av resandet. Sådana exempel är viktiga för att ytterligare underbygga argumentationen för Ostkustbanan.

– En av de stora fördelarna med den Botniska korridoren inklusive dubbelspår på Oskustbanan är att den har så många viktiga funktioner, från att säkerställa effektiva och miljövänliga godstransporter och därmed främja svensk exportindustri till att dra nytta av utvecklingskraften i tillväxtregionerna längs Norrlandskusten. Det tror jag blev tydligt för parlamentarikerna under resan, säger Henrik Andersson, strategikonsult från SWECO som tagit fram en omfattande nyttoanalys av Nya Ostkustbanan.

Peder Björk, som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i bolaget Nya Ostkustbanan, menar att det var givande att få ett tydligt europeiskt perspektiv på Ostkustbanan. Sverige har unika möjligheter att dra nytta av järnvägens miljöfördelar eftersom vår elförsörjning är i det närmaste fri från växthusgaser. Och när vi ökar kapaciteten med dubbelspår öppnar vi sannolikt för fler operatörer på banan, något som parlamentarikerna ser på med intresse.

– Nu finns det förståelse för våra förutsättningar i norra Sverige och det är väldigt värdefullt för mig när jag fortsättningsvis kommer att tala om norra Sverige i transportutskottet i Europaparlamentet, då finns inte bara förståelse utan även stöd hoppas jag, avslutar en nöjd Jens Nilsson.

Arkiv