EU-finansiering lyfts på styrelsemöte med Nya Ostkustbanan

Pressmeddelande: EU-finansiering lyfts på styrelsemöte med Nya Ostkustbanan


Den 2 mars håller Nya Ostkustbanan styrelsemöte i Kramfors. På mötet kommer styrelsen att behandla årsredovisning för 2017, budget samt verksamhetsplanering för 2018 – 2021. På mötet kommer styrelsen också gå igenom möjligheterna till EU-finansiering av dubbelspårsutbyggnaden.

Mötet hålls på hotell Kramm i Kramfors kl. 11.30 – 14.30.

Boka tid med bolagets ordförande Peder Björk eller bolagets vd Ingela Bendrot för
antingen telefonintervju, eller intervju på plats i Kramfors i direkt anslutning till mötet, via Christel Öhgren.
Mail: christel.ohgren@sundsvall.se
Mobil: 073-035 87 10

Bolagets vd Ingela Bendrot är inte tillgänglig under torsdagen den 1 mars.

Arkiv