De samhällsekonomiska modellerna engagerar

Idag anordnas en hearing i riksdagen som handlar om de samhällsekonomiska modellerna som används som beslutsunderlag inom bl a regeringskansliet kan förbättras. Intresset har varit mycket stort, och tyvärr fick inte alla som ville komma plats. 

– Detta är en fråga som verkligen engagerar. När man ska fatta beslut om vilka infrastrukturinvesteringar som ska göras och när är det viktigt att beslutsunderlagen ger en rättvisande bild. Så är det inte idag. Det är komplexa frågeställningar. Modellerna har svårt att fånga upp alla de parametrar som är viktiga. Vi har arbetat med detta i närmare ett år och haft ett mycket bra samarbete med experter från Trafikverket, Trafikanalys, näringslivet, KTH och flera andra instanser säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Idag presenteras en preliminär version av den rapport som utarbetats. Rapporten kommer att överlämnas till Näringsdepartementet inom kort. Läs mer här

Seminariet arrangeras av  riksdagsledamöterna Jasemko Omanovic (S) och Lars Beckman (M).

 

I hearingen deltar bl a Henrik Andersson, strategikonsult, rapportförfattare Sweco.

Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.

Maria Börjesson, professor Väg- och transportforskningsinstitutet.

Susanne Skovgaard, chef Expertcenter, Trafikverket.

Anders Ljungberg, kvalificerad utredare Trafikanalys.

 

Arkiv