Därför behövs dubbelspår – argumenten är många

”En logistikkedja är inte starkare än den svagaste länken”
Marie Israelsson, Sundsvall Logistikpark

Den 23 november träffades företrädare för industrin, politiker och andra i riksdagen för att samtala om hållbara transporter. Det blev återigen tydligt att det är avgörande att ”lyssna på godset” och möta det behov av godstransporter som finns – på ett hållbart sätt. Många intressanta perspektiv lyftes, lyssna på några av deltagarna här!

 

 
Mattias Goldmann
För att Sverige internationellt ska vara ett föredöme för utsläppsminskning behövs Nya Ostkustbanan, menar Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores. Han var en av deltagarna på Nya Ostkustbanans Rundabordssamtal i Riksdagen den 23 november 2016.
Han berättar här om hur han tog tåget till klimatmötet i Marrakesh, Marocko – 15 byten och totalt bara 25 minuters förseningar, varav 15 minuter skedde i Sverige: Vi har en hel del att lära av hur tågtransporter fungerar i andra länder – det viktigaste är att punktligt komma fram när man ska.
 

 
Karolina Boholm
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, deltog i Nya Ostkustbanans Rundabordssamtal i Riksdagen den 23 november 2016. Hon lyfte behovet av att fokusera på industrins behov och prioritera tillgänglighet och underhåll för godstransporter.
 

 
Marie Israelsson
”Om vi verkligen menar allvar med att nå våra klimatmål så måste vi se till att järnvägen fungerar”, säger Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark, som deltog på Nya Ostkustbanans Rundabordssamtal i Riksdagen den 23 november 2016.
 

 
Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith (MP), trafikutskottets ordförande, berättar om vad hon tog med sig från den tågresa hon gjorde längs ostkustbanan i oktober 2016, samt vad hon tog med sig från Nya Ostkustbanans Rundabordssamtal i Riksdagen den 23 november 2016.
 

 
Fred Nilsson
Kapacitetsbrist på spåren är en brist på förutsättningar för tillväxt, konstaterar Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun, som var en av deltagarna på Nya Ostkustbanans Rundabordssamtal i Riksdagen den 23 november 2016.

Arkiv