Bra med tydligt fokus på järnväg i regeringsförklaringen

Möte med Tomas Eneroth på Transportforum 2018.

– För Nya Ostkustbanans del är det bra att regeringsförklaringen så tydligt lyfter upp de fortsatta satsningarna på järnvägen.  Nationella planen ska fullföljas, och järnvägen i norra Sverige ska byggas ut. Infrastrukturområdet är ett av statens största utgiftsområden, och därför är det både rimligt och riktigt att lägga frågorna på ett eget departement. Det är också bra att Tomas Eneroth får fortsatt ansvar för infrastrukturfrågorna. Han har ett stort engagemang, och kan frågorna. Vi har haft ett bra samarbete med honom och hans stab säger säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan. 

Från regeringsförklaringen den 21 januari 2019:

”Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa. Den nationella planen för att investera 700 miljarder i vägar och järnvägar fullföljs. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och järnvägen i norra Sverige ska byggas ut. Allt fler långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.Ett nationellt biljettsystem införs för all kollektivtrafik i hela Sverige. Reseavdraget görs avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Utlands­resor med tåg förenklas – fler ska kunna ta tåget till kontinenten. Tågtrafikens punktlighet ska öka. Investeringar i järnvägsunderhållet ökas. Cykelpendling underlättas. Vägunderhållet förbättras. Bredband och mobila tjänster byggs ut i hela landet och fler servicekontor öppnas. Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela landet. Sverige ska hålla ihop.”

 

 

Arkiv