Almedalen

Vi kommer som vanligt att vara på plats i Almedalen. I år samarbetar vi med aktörer från Västernorrland och Jämtlands län under den gemensamma flaggen Framtidsregionen.

Vi erbjuder två spännande seminarier och om infrastruktur och transporter med efterföljande mingel och hoppas få möta er där. Varmt välkomna!

Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

MÅNDAG 30 JUNI

14.15–15.15 NYA SPÅR FÖR JOBB OCH TILLVÄXT
Det är en utmaning för Sverige att skapa en väl utvecklad infrastruktur så att människor kan bo och leva i en region samtidigt som de arbetar eller studerar i en annan. Vilka effekter ger det egentligen för Sverige när människor tillåts bo och arbeta över länsgränser? Skapar dagens transportsystem tillräckliga förutsättningar för utvecklingskraft i hela landet? Vad behöver göras och hur når vi dit?

Medverkande: Marita Ljung, statssekreterare, Näringsdepartementet, Brita Saxton, GD, Trafik- analys, Bo Källstrand, landshövding Västernorrlands län, Jöran Hägglund, landshövding Jämtlands län. Moderator: Mats Ågebrant, Näringslivsbolaget Sundsvall och Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

Till Almedalsprogrammet

15.30–16.30 SPÅR, VÄG OCH SJÖFART FÖR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV
Sveriges råvaror är navet för vår välfärd och behövs för Europas industrier. En stor del av råvarorna finns i norra Sverige, vilket innebär långt avstånd till marknaden med kostnadskrävande transporter för industrin. Vilka effekter kommer de planerade åtgärderna i transportsystemet att ge näringslivet och vad betyder det för Sveriges konkurrenskraft?

Medverkande: Karolina Boholm, styrelseledamot, Näringslivets Transportråd och Transportdirektör, Skogsindustrierna, Christel Wiman, vd, Tågoperatörerna, Pia Berglund, vd, Sveriges Redareförening, Dick Jansson, vd, Handelskammaren Mittsverige, Emil Källström, riksdagsledamot (c). Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, Sveriges åkeriföretag. Moderator: Mats Ågebrant, Näringslivsbolaget Sundsvall och Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

Till Almedalsprogrammet

KL. 16.30 NORRLÄNDSKT AFTERNOON TEA
Varmt välkommen till en upplevelse utöver det vanliga – ett norrländskt afternoon tea!

Framtidsregionen erbjuder flera seminarier under måndagen och tisdagen. Ladda ner och skriv ut Hela programmet

Arkiv