Nya Ostkustbanan i Almedalen 2023

21 juni 2023

Infrastrukturplanering – vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?

För första gången ställer regeringen krav på att Trafikverket ska beakta EU:s transportpolitik. Stomnätskorridoren ScanMed ska enligt Sverige och EU vara klar senast 2030. Vad krävs för att nå detta mål?  I samarbete med North Sweden European Office och Botniska korridoren anordnar Nya Ostkustbanan mingellunch och seminarium på Norra Scen, fredagen 30 juni kl. 12.30. Hoppas att vi ses! Seminariet börjar kl. 13.00.

Nyligen fick Trafikverket uppdraget att jobba fram en inriktning inför kommande planbeslut, dvs hur infrastrukturbudgeten ska fördelas för perioden 2026–2037. I direktivet trycker regeringen på behovet av att uppfylla TEN-T-förordningen. Något som ingen tidigare regering har gjort. Regeringen vill också att samhällsnyttan ska bedömas i stråk, inte i korta etapper.

Enligt TEN-T-förordningen ska Botniska korridoren, där Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen ingår, vara färdigställd senast 2030. Det finns stora möjligheter till medfinansiering från EU. Nu är ”utbyggd järnväg i norra Sverige” en högprioriterad fråga på den politiska agendan, vilket är ett steg i rätt riktning i att stötta näringslivets satsningar på över 1 000 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige. Den gröna industriella revolutionen är här, men transportinfrastrukturen ligger efter. En utbyggd järnväg möjliggör snabbare och effektivare transport av människor och gods samtidigt som regionernas konkurrenskraft och tillväxt ökar. För att stärka hela Sveriges konkurrenskraft behöver vi se till att kapaciteten på järnvägen förbättras. Detta viktiga lunchseminarie samlar ledande beslutsfattare och nyckelaktörer för att diskutera regeringens nya direktiv och dess effekter. Nyckelfrågorna är om det kan leda till en påskyndad utbyggnad samt ökade möjligheter till EU-medfinansiering?

Tid: Fredag 30 juni kl. 12.30–14.00. Seminariet börjar 13.00.

Plats: Norra Scen, Fiskargränd 5

 

Medverkande:

Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket

Maria Stockhaus, ledamot i riksdagens trafikutskott och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna

Erik Bergkvist, europaparlamentariker, Socialdemokraterna

Jakop Dalunde, europaparlamentariker, Miljöpartiet

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå Kommun

Erik von Pistohlkors, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige

Ingela Bendrot, vd, Nya Ostkustbanan

Lotta Rönström, moderator, North Sweden European Office
Mats Ågebrant, moderator, Ågebrant Media

Kontaktpersoner:
Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan, 076-600 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se
Cecilia Aketch Akanga, Botniska korridoren, 076 139 80 78, cecilia.aketch.akanga@rvn.se
Lotta Rönström, North Sweden European Office, 070 216 72 13, lotta.ronstrom@northsweden.eu

Arkiv