Trafikutskottets ordförande vill veta mer om Ostkustbanan

– Det är nu regeringen och Riksdagen formar det framtida transportsystemet.  Jag vill veta mer om hur en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand kan hjälpa till att göra det svenska järnvägssystemet starkare och mer funktionellt. Enkelspåret mellan Gävle och Härnösand kallas ibland för Sveriges längsta flaskhals. Jag vill veta hur ett dubbelspår bidrar till att öka kapaciteten och minska restiderna, säger Karin Svensson Smith som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott.

Därför har Nya Ostkustbanan ordnat en särskild studieresa med tåg mellan Gävle och Sundsvall måndagen den 24 oktober.

– Dubbelspårsutbyggnad är den i särsklass viktigaste utvecklingsfrågan för oss längst med södra norrlandskusten, men det handlar inte bara om att knyta samman norra och södra Sverige. Det handlar om att stärka järnvägens konkurrenskraft och få fler att inte bara vilja – utan också kunna – ta tåget. Industrierna längst med kusten har ett stort behov av att lägga över gods på järnväg, men det går inte. Kapaciteten räcker inte till. Därför behövs ett dubbelspår, säger Peder Björk kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i Nya Ostkustbanan.

Intresset och engagemanget för dubbelspårsutbyggnaden är stort – det märks inte minst genom den stora uppslutningen på denna resa, Såväl Per Bill, landshövding i Gävleborgs län och Gunnar Holmberg, landshövding i Västernorrland deltar, liksom ledande företrädare för Trafikverket, SJ och kommunerna längst med sträckan. Även Amanda Lind som är partisekreterare för MP kommer att delta.

Media ges möjlighet att delta under delar av resan, och också möta upp i samband med de stopp som görs under dagen. De alternativ som erbjuds är:

  • Möta upp på Gävle station inför avresa. Där kommer dock tiden vara mycket knapp.
  • Följa med på sträckan Gävle – Hamrångefjärden (Måste bokas på förhand)
  • Möta upp på stationen i Söderhamn
  • Möta upp på stationen i Hudiksvall
  • Följa med på sträckan Gnarp – Sundsvall (Måste bokas på förhand)

För att boka resa eller intervju vänligen kontakta Ingela Bendrot, vd, Nya Ostkustbanan så fort som möjligt på ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se.

På resan deltar:

Karin Svensson Smith, Ordförande, Riksdagens Trafikutskott (MP)
Amanda Lind, Partisekreterare (MP)
Tobias Gustavsson, Politisk sekreterare, Riksdagen (MP)
Per Bill, Landshövding, Gävleborgs län
Gunnar Holmgren, Landshövding, Västernorrlands län
Tommy Jonsson, Bitr. planeringsdirektör, Trafikverket
Cathrine Kotake, Regionchef, Trafikverket
Henrik Andersson, Rapportförfattare, Sweco
Peter Essén, Affärschef , SJ AB
Peder Björk, KSO Sundsvalls kommun (Ordförande i Nya Ostkustbanan)
Eva Lindberg, Regionråd, Region Gävleborg (vice ordförande i Nya Ostkustbanan)
Stig Eng, KSO Nordanstigs kommun (Ledamot Nya Ostkustbanan)
Karin Frejarö, vice KSO i Härnösand
Mikael Löthstam, KSO Hudiksvalls kommun (Ledamot Nya Ostkustbanan)
Sven-Erik Lindestam, KSO Söderhams kommun (Ledamot Nya Ostkustbanan)
Ingela Bendrot, vd, Nya Ostkustbanan


FAKTA

En utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand halverar restiderna och fyrdubblar kapaciteten, vilket har stor betydelse både för passagerare och gods. Denna utbyggnad knyter ihop norra och södra Sverige och bidrar till att stärka hela det nationella järnvägsnätet.
Restid kortas enligt följande:

  • Stockholm – Gävle: Idag 1,5 timme, med dubbelspår 1 timme
  • Stockholm – Sundsvall: Idag upp emot 4 timmar, med dubbelspår 2 timmar
  • Stockholm – Umeå: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3,5 timme.

Ingela Bendrot, vd, Nya Ostkustbanan svarar gärna på eventuella frågor inför resan!

Foto: Karin Svensson Smith by Fredrik Hjerling CC (by)

Arkiv