Styrelsen

Nya Ostkustbanans styrelse

Ordförande Glenn Nordlund (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland

Vice ordförande Eva Lindberg (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg

Jörgen Edsvik (S), kommunalråd Gävle kommun

Stig Eng (C), vice ordförande i kommunstyrelsen Nordanstigs kommun

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun

Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvalls kommun

Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsviks kommun

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors kommun

Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun

Erik Lövgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Ånge kommun

 

Adjungerade:

Daniel Gustafsson, enhetschef Länsstyrelsen Västernorrland

Erik Lennmalm, enhetschef Länsstyrelsen Gävleborg

 

Lekmannarevisorer:

Pär Häggmark, Örnsköldsvik kommun

Roger Hedlund, Region Gävleborg