Nya Ostkustbanan för fler jobb

Nya Ostkustbanan stärker näringslivets konkurrenskraft. De halverade restiderna bidrar även till att fler människor kan bo och arbeta där de vill. Den ökade tillgängligheten förstorar arbetsmarknadsregionerna kraftigt, i många fall med flera hundra procent. Det leder till högre sysselsättning och produktivitet. Dessutom ökar branschbredden, vilket bidrar till innovationskraft och minskad sårbarhet.

 

Sundsvalls och Gävles arbetsmarknader har inte vuxit geografiskt sedan början av 2000-talet. Samtidigt har andra regioner i landet vuxit med runt 20 procent. Det har inneburit att stråket inte har nått sin fulla utvecklingspotential under de senaste decennierna. Utbytet mellan människor och mellan verksamheter hämmas av långa restider.

 

Med dubbelspår på Nya Ostkustbanan och tåghastigheter på 250 km/h minskar restiderna drastiskt. En resa mellan Sundsvall och Söderhamn tar då 45 minuter jämfört med över 1 timme 20 minuter idag. Även sträckan Härnösand–Hudiksvall skulle ta 45 minuter mot dagens nära två timmar. Tillgängligheten till arbetstillfällen inom 45 minuter med tåg ökar med mellan 40–80 procent för kommunerna Sundsvall, Timrå, Nordanstig, Söderhamn och Gävle. För Härnösand och Kramfors handlar det om en ökning på närmare 200 procent. Hudiksvall får en ökning med cirka 400 procent.

 

Arbetsmarknadsregioner med 100 000 pendlingsbara jobb fungerar som självförstärkande tillväxtmotorer. Med Nya Ostkustbanan kommer samtliga kommuner i stråket Gävle-Sundsvall-Kramfors inom arbetsmarknader med en bra bit över 100 000 arbetstillfällen. Arbetsmarknaderna fungerar bättre, sysselsättningen ökar och likaså produktiviteten. Dessutom ökar branschbredden och Hudiksvall tillförs exempelvis nästan 200 branscher inom 45 minuter restid. Det reducerar sårbarheten vid konjunktursvängningar då regionen kan stå på fler ben. En större branschbredd innebär också att innovationsförmågan ökar. Nya innovationer uppstår i gränsytan mellan branscher och ju fler branscher, desto fler gränsytor. En försiktig bedömning visar på nära 4 000 fler jobb i stråket från Kramfors till Gävle.
 
Det är samtidigt en naturlig del av samhällets utveckling att jobb förändras eller försvinner. Det är därför viktigt att det är enkelt att uppdatera, komplettera eller växla kompetens. Det måste också kunna ske i ett läge när man inte är så flyttbar som i unga år. Nya Ostkustbanan ökar tillgängligheten till Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall, men lika viktigt är den ökade tillgängligheten till yrkeshögskolans utbildningar. Med Nya Ostkustbanan når exempelvis Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall och Härnösand mellan två och fem gånger fler yrkeshögskoleutbildningar inom 45 minuter restid än i dag.
 
Nya Ostkustbanan bidrar till fler jobb. Det sker både genom att företagen får mer gynnsamma förutsättningar och genom att arbetsmarknadsregionerna växer och därmed fungerar bättre. Dynamiken ökar och utvecklingskraften i tillväxtmotorer som Gävle och Sundsvall kan spridas till de mindre kommunerna, vilka alla kommer inom attraktiva pendlingsavstånd.
 

Kartillustrationer som visar hur sundsvalls arbetsmarknadsregion förstoras när Nya Ostkustbanan står klar. Före-bild till vänster och efter-bild till höger.
Sundsvalls arbetsmarknadsregion förstoras när Nya Ostkustbanan står klar.