Nyheter

Almedalen

Vi kommer som vanligt att vara på plats i Almedalen. I år samarbetar vi med aktörer från Västernorrland och Jämtlands län under den gemensamma flaggen Framtidsregionen. Vi erbjuder två spännande seminarier och om infrastruktur och transporter med efterföljande mingel och hoppas få möta er där. Varmt välkomna! Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51 MÅNDAG 30 […]

Nya Ostkustbanan på MP-kongress

Miljöpartiet hade kongress i Göteborg 30 maj-1 juni. Intresset var stort hos de många besökarna vid nya Ostkustbanans monter. Vilket ledde till att  många försåg sig med tygkassarna ”Öka pulsen i hela Sverige” som innehöll mer information.  

Arkiv