63 000 nya bostäder fullt möjliga i spåren efter dubbelspåret!

Från summeringsmötet den 13:e oktober presenterades bostadsresultatet 

Huvudbild

Fotograf: Maria G Nilsson

– Jag tror aldrig jag har sett en så stor och stark uppslutning för en fråga som denna. Kommunerna, regionerna och länsstyrelserna – alla slöt upp för att slå fast den bostadspotential som ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand genererar. Vi är helt överens både över kommun och länsgränser, men också över partigränserna. Det är en oerhörd styrka säger Peder Björk ordförande i Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. 

Sedan maj har kommunerna jobbat intensivt för att svara på frågan hur många bostäder som kan byggas om restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas. Kommunerna längs med stråket presenterade sina siffror på ett välbesökt möte i Gävle den 13 oktober. 

Slutresultatet imponerar. Minst 63 085 bostäder nya bostäder skulle enligt kustkommunerna kunna byggas med snabbare och mer tillförlitliga kommunikationer längs med kusten, berättar Peder Björk.

-Snabba och effektiva förbindelser är en viktig, kanske helt avgörande fråga, när kommuner ska planlägga nya bostadsområden. Dubbelspår är ett viktigt smörjmedel för att utveckla ett starkare Sverige, att på riktigt knyta samman norr och söder. Gods och människor ska kunna flöda längs med detta centralt belägna stråk, säger den tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd som aktivt har bidragit till kommunernas engagemang att få fram fler bostäder.

– Sverige växer snabbt. Bostadsbristen är en av de största hindren för tillväxt. Överhettningen i Mälardalen är akut och är starkt skadlig för Sveriges utveckling. Södra Norrlandskusten kan – och vill – bli den pysventil som just nu krävs för att hela landet ska utvecklas, för jobb och tillväxt i hela landet. Det är kaxigt att gå från att riva bostäder till att bygga bostäder. Men den stora bostadsbristen i Sverige och den snabba teknikutveckligen skapar helt nya möjligheter. Med ett utbyggt dubbelspår kan vi till 2035 ha en helt integrerad arbetsmarknad längs med hela kusten från Mälardalen upp till Umeå, säger den tidigare infrastrukturministern Ulrica Messing.

Nya bostäder till 2035 med Nya Ostkustbanan

Nedan presenteras kommunernas bostadssiffror.

Örnsköldsvik  4 888 nya bostäder

Glenn_Örnsköldsvik

– Visst trodde vi att Botniabanan skulle omvandla vår vardag, men vi hade faktiskt inte en aning om att den skulle bli en sådan stor succé! Vi var inte ett tågresande folk. Med facit i hand är det nästan overkligt att se hur stor omvandling som Botniabanan inneburit. Det handlar om över en miljon pendlingsresor om året, om att många hushåll nu har en bil istället för två. Plötsligt ligger Umeå nära, vår arbetsmarknad har vuxit samman och livskvaliteten och valmöjligheterna har ökat.
Genom ett dubbelspår söderut vill vi förstärka vår positiva utveckling, säger
Glenn Nordlund kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

Kramfors minst 1 600 nya bostäder   

Kramfors– Redan nu har befolkningssiffrorna vänt i Kramfors och vi har börjat planera för flerbostadshus för första gången på decennier. I Kramfors finns redan i dag centralt belägna tomter som är byggklara. Med snabba förbindelser både söderut och norrut skapas helt nya förutsättningar. Vår bedömning är att vi i Kramfors kan bidra med minst 1 600 nya bostäder när Nya Ostkustbanan står klar säger kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén.

 

Härnösand 3 000 nya bostäder

– Fred Nilsson_Kommunstyrelsens ordförande HärnösandHärnösand är en kommun som präglas av framåtanda och innovation. Men vår utveckling hämmas idag av våra usla tågförbindelser söderut. Ett dubbelspår på ned till Gävle skulle verkligen göra stor skillnad för oss.  Idag tar det faktiskt en timma med tåg ned till Sundsvall, med ett dubbelspår skulle det gå på 25 minuter. Då skulle en gemensam arbetsmarknad skapas mellan Sundsvall och Härnösand.
Här i Härnösand är det ingen utopi med 3 000 nya bostäder i centrala, attraktiva lägen,
säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Timrå 1571 nya bostäder

Peder Björk_Ordförande i Nya Ostkustbanan och Kommunstyrelsens ordförande Sundsvall

Beräkningarna för Timrå baseras på den uppskattade effekten av Nya Ostkustbanan kan generera för kommunen.

Sundsvall 21 468 nya bostäder 

SUndsvall– I Sundsvall händer det! Redan nu planerar kommunen för 5 000 centrala lägenheter, med närhet till både stationslägen, havet och den unika Stenstan. Och fler blir det. I hela kommunen tror Sundsvall på inte mindre än 21 468 nya bostäder med dubbelspår på Ostkustbanan, säger Peder Björk som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. 

Nordanstig 800 nya bostäder

– Stig Eng_Kommunstyrelsens vice ordförande NordanstigI natursköna Nordanstig väljer många att bo trots att de har sina jobb nån annanstans. Och vi vill att ännu fler ska få möjlighet att leva i lugnet vid havet, men på bekvämt avstånd från stan. Då är förstås pendlingsmöjligheterna avgörande. Med dubbelspåret planerar vi för 800 ytterligare villatomter vid havet, säger Stig Eng vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

Hudiksvall 3 250 nya bostäder

_DSC4214_WEBB– Hudiksvall är i full färd med sin omvandling från råvaruindustri till ekonomi baserad på moderna tjänsteföretag. Här finns gott om plats för attraktiva bostäder i hisnande vackra sjönära miljöer. Inte mindre än 3 250 stycken nya bostäder räknar kommunen med, bara dubbelspåret kommer på plats säger kommunens planeringschef Kerstin Oremark.

Söderhamn 2 300 nya bostäder

_DSC4232_WEBB-I Söderhamn var det inte länge sen man fick riva lägenheter. Men nu har det vänt! Och med hela tre stationslägen har kommunen redan nu ett guldläge, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam, som beräknar 2 300 nya bostäder med Nya Ostkustbanan.

 

Gävle 24 400 nya bostäder

Gävle_bild_2-I Gävle öppnas mycket stora möjligheter med ett dubbelspår. I Gävle finns ett av de nio områden som regeringens bostadssamordnare Johan Edstav pekat ut där det finns en stor bostadspotential med rätt infrastruktursatsningar. När etappen Gävle-Kringlan byggs på Nya Ostkustbanan kan den nuvarande bangården flyttas och bostäder byggas i ett mycket centralt och attraktivt område. Området heter Näringen och det skapas förutsättningar för mellan 4 000 och 6 000 nya bostäder. Sammanlagt räknar kommunen med att kunna bidra med 24 400 nya bostäder enligt kommunalrådet Margareta Wedin.

 

Arkiv