Styrelsen för Nya Ostkustbanan besöker Umeå

Den allra viktigaste utvecklingsfrågan för kommunerna och regionerna längst med södra Norrlandskusten är frågan om dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand och de har därför bildat ett gemensamt bolag, Nya Ostkustbanan. Bolaget har anställt Ingela Bendrot, som tidigare var statssekreterare åt dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, som vd. Styrelsen besöker Umeå 31 augusti – 1 september. Gruppen anländer med tåg till Umeå Central kl. 17-32. Därefter kommer styrelsen träffa representanter för Botniska korridoren samt landshövdingen Magdalena Andersson. På fredag och då gå igenom Trafikverkets färska förslag till nationell transportplan.

Styrelsen har i dag torsdag möte med Botniska korridoren och kommer tillsammans med Botniska korridoren träffa landshövdingen Magdalena Andersson. På fredagen har man möten inom ramen för samarbetet inom den Botniska korridoren, och avslutar med ett styrelsemöte. Därefter blir det återfärd med tåg kl. 13.13.

Media inbjuds att möta upp på Umeå Central enligt följande:

Torsdag den 31 augusti kl. 17.32 ankomst Umeå

Fredag den 1 september kl. 13.13 Avresa mot Stockholm.

Pressträff anordnas tillsammans med Botniska korridoren på fredagen kl 09.30 på Elite Hotel Mimer.

 

– Med ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle restiderna halveras. Istället för 6,5 timmar Stockholm – Umeå skulle det ta 3,5 timme! Sundsvall – Umeå skulle gå på 2 timmar. Genom Nya Ostkustbanan skulle norra och södra Sverige knytas ihop och Botniabanan integreras fullt ut i det nationella järnvägssystemet, säger Peder Björk som är ordförande i Nya Ostkustbanan samt kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

– Styrelsen ville givetvis åka tåg upp till Umeå, men vi får istället åka landsvägsbuss upp till Timrå och därefter byta till tåg. Det visar tydligt de problem vi har med förbindelserna längst med södra Norrlandskusten. Ostkustbanan är en 27 mil lång flaskhals som stryper järnvägsflödet mellan södra och norra Sverige och vi hoppas att vi Trafikverket nu prioriterar en dubbelspårsutbyggnad, säger Peder Björk.

Styrelsen Nya Ostkustbanan

Peder Björk, ordförande, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun.

Eva Lindberg, vice ordförande, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg.

Erik Lövgren, ledamot, landstingsstyrelsens ordförande, Västernorrlands landsting.

Jörgen Edsvik, ledamot, kommunstyrelsens ordförande, Gävle kommun.

Sven-Erik Lindestam, ledamot, kommunstyrelsens ordförande, Söderhamns kommun.

Mikael Löthstam, ledamot, kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvalls kommun.

Stig Eng, ledamot, kommunstyrelsens vice ordförande, Nordanstigs kommun.

Fred Nilsson, ledamot, kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun.

Jan Sahlén, ledamot, kommunstyrelsens ordförande, Kramfors kommun.

Glenn Nordlund, ledamot, kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun.

Adjungerade:

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg

vd Ingela Bendrot

Intresserad av att intervjua någon/några ur styrelsen? Vänligen kontakta Ingela Bendrot 0766-00 21 21.

Nyok-twitter-skisser110

 

Arkiv