Trafikverkets förslag: 6 555 miljoner till Nya Ostkustbanan

– Det är ett imponerande arbete som Trafikverket presenterar. Det är ett jättelikt pussel som ska läggas och många motstridiga intressen som ska balanseras. Vi hade givetvis helst sett att ännu flera etapper på Ostkustbanan och snabbare genomförande hade funnits med i planen, men samtidigt är vi glada över att Trafikverket nu tydligt visar att ett dubbelspår på Ostkustbanan är en av de viktigaste satsningarna i den nationella planen. Totalt satsar man 6 555 miljoner på sträckan, säger Peder Björk som är ordförande för Nya Ostkustbanan, samt kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.
 
peder– Konkurrensen har varit stenhård. Det är bra att Trafikverket har tagit med en av våra största och viktigaste etapper. Gävle – Kringlan är en mycket viktig satsning som öppnar för väldigt många nya bostäder i centrala Gävle, men som också knyter samman Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan. Det ger en mycket bättre trafiklösning genom Gävle och skapar förutsättningar för en helt ny station vid sjukhuset. Den innebär också att restiderna på hela banan kortas, vilket också är viktigt, säger Peder Björk.– Just nu pågår många viktiga satsningar runt Sundsvall. De ligger fast, vilket också känns positivt. Vi kommer fortsätta arbeta för Birsta – Timrå, eftersom det är en av de satsningarna som är viktigast för att stärka godstrafiken och för att hela Gävle – Kringlan läggs in under planperioden. Vi har bjudit in infrastrukturministern Tomas Eneroth och hoppas att han under hösten kommer hit för att orientera sig om fördelarna med ett dubbelspår på Ostkustbanan, avslutar Peder Björk.– Gävle – Kringlan har väldig potential, både i form av fler bostäder och snabbare och mer effektiv tågtrafik till och från Gävle. För vår del är även satsningen på fyrspåret från Arlanda viktig, eftersom det ökar kapaciteten och minskar sårbarheten, säger Eva Lindberg, vice ordförande i Nya Ostkustbanan och
Regionstyrelsens ordförande i Gävleborg.
– Det viktigaste för Nya Ostkustbanan nu blir att försöka få in hela Gävle – Kringlan i planen. Genomförandetakten har stor
betydelse. Bostadsbristen är akut och Gävle – Kringlan är ett av de viktigaste projekten i landet för snabbt kunna få fram många nya bostäder, säger Eva Lindberg.

Satsningar på Nya Ostkustbanan: 6 555 miljoner
Dingersjö mötesstationer och kapacitetsförstärkning 444 miljoner
Sundsvall – Dingersjö dubbelspår 2 278 miljoner
Bergsåker triangelspår  322 miljoner
Sundsvalls hamn Tunadalsspåret Malands 743 miljoner
Sundsvalls Resecentrum 71 miljoner
Sundsvalls Resecentrum 544 miljoner
Gävle – Kringlan 1 924 miljoner
Gävle Hamn järnvägsanslutning 229 miljoner 

Satsningar på anslutande banor: 1306 miljoner kronor
Sundsvall – Ånge 189 miljoner
Söderhamn – Kilafors 102 miljoner
Kilafors – Holmsveden 110 miljoner
Godstråk Storvik – Frövi 793 miljoner
Godsstråk kapacitetshöjning Storvik – Frövi 112 miljon


Vad händer nu?

– Nu kommer förslaget sändas ut på remiss. Vi kommer att arbeta aktivt för att lyfta våra argument ytterligare. När Trafikverket för fyra år sedan presenterade sitt förslag fanns inte en enda etapp på Nya Ostkustbanan med, men sedan lyfte regeringen in flera etapper runt Sundsvall i den nuvarande planen. Det visar att det finns möjlighet att påverka, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Förslaget är ute på remiss till den 30 november. Det slutgiltiga beslutet om den nationella planens innehåll fattas under våren.

 

Läs mer här!

Arkiv