Föredrag om Framtidens transporter

Vilka är de största utmaningarna när det gäller hur staten ska fördela de statliga infrastrukturpengarna?

Varför är Nya Ostkustbanan en strategiskt viktig satsning för Sverige?

Lyssna till Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot som talade på den välbesökta näringslivskonferensen Logistikregion Arctic i Umeå den 11 september.

Se föredraget om Framtidens transporter här:

Arkiv