Spindeln i nätet i Gävles stora trafikpussel

Möt Harald Knutsen, den samhällsplanerare som samordnar alla 18 – delvis statliga, regionala och kommunala – byggprojekt som kommer rita om Gävles vägar och järnvägar under de kommande 20 åren! – Som samhällsplanerare behöver man en stor portion tålamod, då det ofta är långsträckta processer. Det enda man kan vara säker på är att planerna […]

Botniska korridoren tog plats på Connecting Europe Express

Den 1–2 oktober rullade EU-tåget Connecting Europe Express genom Sverige med gäster på hög nivå såsom samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, men även gäster från såväl EU-kommissionen som Europaparlamentet och CINEA. Samarbetet Botniska korridoren fanns på plats och arrangerade seminarier och möten i samband med besöket. År 2021 är det europeiska järnvägsåret vilket […]

Engagemang från EU-parlamentariker för viktiga infrastruktursatsningar i Sverige

Parallellt som en ny nationell transportplan är under framtagande pågår på EU-nivå en revidering av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) som fastställer krav och målår för infrastruktur i medlemsstaterna. För att diskutera båda dessa processer kopplat till behov av utvecklad infrastruktur i norra Sverige träffade Nya Ostkustbanan och North Sweden European Office i veckan […]

Ny infrastruktur, som Nya Ostkustbanan, nyckel till grön omställning av Sverige

– Den revitalisering av befintligt näringsliv och den nyindustrialisering som pågår i norra Sverige är av historiska proportioner. För att klara den gröna omställningen och för att vi ska kunna stärka den svenska konkurrenskraften behövs mer än riktade stöd eller skattelättnader – vi måste bygga ny infrastruktur. Det var budskapet från Nya Ostkustbanan på Trafikverkets välbesökta konferens […]

Emil Källström växlar spår – fokus på den gröna nyindustrialiseringen

Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström från Örnsköldsvik kommer den 1 oktober att bli vice vd och strategisk affärsutvecklare på Sekab. Företaget har anläggningar i Örnsköldsvik som förädlar etanol till biodrivmedel och kemikalier samt utvecklar hållbara produkter av cellulosaråvaror. Källström lämnar sitt riksdagsuppdrag i september. Källström som är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm valdes in i Riksdagen 2010, och […]

Nu startar det 6 mil långa spårbytet Gävle–Söderhamn

Nu på måndag den 2 augusti börjar ett intensivt arbete med att lägga ett nytt järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Spårbytet kommer att påverka all järnvägstrafik på kustjärnvägen, både regional trafik och fjärrtrafik. Medan upprustningen pågår får resenärerna åka med tåg som kör en annan väg eller med buss. I november ska allt […]

Med Nya Ostkustbanan kan miljardinvesteringen i Gävle hamn nå sin fulla potential

Dubbelspårsutbyggnaden innebär mycket mer än ”bara” ett nytt spår. Både i Gävle och Sundsvall innebär dubbelspårsutbygganden nya dragningar av järnvägen och kraftfulla satsningar på godstrafiken. I Gävle kommer Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan att kopplas ihop på ett mycket bättre sätt, inte minst kommer kopplingarna till hamnen att stärkas högst avsevärt. Sedan tidigare (2020) har […]

Med Nya Ostkustbanan minskar behovet av ny infrastruktur i södra Sverige

Dagens godstransporter har en tydligt nord-sydlig dimension och stora mängder gods transporteras längs E4:an mellan Luleå och Stockholm. Bara i Sundsvall passerar cirka 3 500 lastbilar i genomsnitt varje dygn, året runt. – Varje år går motsvarande 400 000 containrar gods på väg mellan norra Sverige och Skåne, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Vidare tillägger han att en […]

Nya Ostkustbana är ett lönsamt projekt för AB Sverige

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot och konsulten Lars Nilsson skriver i en debattartikel att Nya Ostkustbanan är en lönsam investering, hela texten ser ni här: ”Flyttströmmarna ändras nu. Det sker en nettoutflyttning från Stockholm och industrisatsningarna i norr gör att det diskuteras ett bidrag för att flytta till norra Sverige. Men infrastrukturen har inte följt […]

Nu väcks förhoppningar om nattåg direkt mellan Berlin och Umeå

27 juni var det äntligen premiär för Snälltågets nattåg från Stockholm till Berlin. Nu väcks förhoppningar om nattåg som trafikerar hela vägen från Umeå ned till Berlin, och från Luleå den dag Norrbotniabanan står klar.  Nattåget till Berlin avgår kl. 16.22 från Stockholms Central och kommer fram till Berlin Hauptbahnhof strax före kl. 09.00 på morgonen.  Tåget […]

Arkiv