EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand får EU-pengar! Nära 37 miljoner kronor – halva kostnaden till att börja med. – EU har ett helikopterperspektiv för att få till en fungerande infrastruktur i hela Europa och här pekas dubbelspår på Ostkustbanan ut som en viktig prioritering i konkurrens med andra projekt. Det är en viktig signal. Det […]

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

Den 19 maj arrangerade Forum för nordiskt järnvägssamarbete (NJS) ett välbesökt seminarium på Skype. Över 200 intresserade deltagare hade anmält sig för att få veta mer om Trafikverkets nyligen färdigställda rapport med förslag på höjd linjehastighet till 250 km/timme på banor med blandad tågtrafik. Lennart Lennefors, strategisk planerare vid Trafikverket, är den som hållit i […]

Järnvägsutbyggnad viktig bit i ”Sundsvallspusslet”

En av de städer i landet som det satsas mest inom infrastrukturområdet just nu är de forna träpatronernas huvudstad Sundsvall. Ett komplext infrastrukturpussel för cirka 5 miljarder kronor läggs av stat, region och kommun tillsammans. Gods ska lyftas från väg till järnväg, men också till sjöfart. En spännande infrastrukturell resa som startade vid Sundsvallsbron 2014. […]

Riksdagsledamot reste genom ökänd flaskhals

Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet och ledamot i Riksdagens trafikutskott, fick resa i förarhytten mellan Sundsvall och Härnösand. Resan gick inte särskilt snabbt. Banan är krokig och kurvig – i allra högsta grad omodern. – Standarden undermålig och kapaciteten starkt begränsad på sträckan. Det går inte att köra lika långa eller tunga tåg som […]

Nya Ostkustbanan har blivit partner i Fossilfritt Sverige

Nya Ostkustbanan har gått in som partner i Fossilfritt Sverige. – Vi vill också vara med och visa vägen till en hållbar framtid. För vår del är dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand är en stor och viktig satsning för att underlätta ett fossilfritt samhälle, säger Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan. Fossilfritt Sverige startades som […]

Beräkningar från Sweco visar på halverade restider med Nya Ostkustbanan jämfört med bil

Ett rundare och närmare Sverige, ett lyft för både kuststäder och inlandskommuner – och för miljön! Det finns många goda argument för upprustningen av järnvägen längs södra Norrlandskusten. – En förkortad, smidig och säker resa i ombonad miljö, i stället för en bilresa som många gånger är slingrig i mörker och halka är nog det […]

Sundsvall får Sveriges snabbaste tåg – så blir SJ:s nya storsatsning

Snabbtåg Stockholm–Sundsvall på två timmar är snart en realitet.  Det är en av de sträckor i landet som kommer att trafikeras av den nya generationens tåg, vars maxhastighet ligger på 250 kilometer i timmen. – Sveriges snabbaste tåg ska rulla på Ostkustbanan från och med 2023, berättar SJ:s affärschef Jan Kyrk. Sedan klimatdebatten tog fart, […]

Eneroth vill ha en järnväg med hög kapacitet längs hela Norrlandskusten

Över tio miljarder kommer att läggas och läggs redan på infrastrukturen i Västernorrland. Merparten satsas på upprustning av järnvägar. – Nya Ostkustbanan är den här regionens viktigaste prioritering, konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) då han i mitten av oktober besökte Sundsvall och Härnösand för att följa upp de arbeten som pågår i regionen. Arbetet med […]

Arkiv