EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand får EU-pengar! Nära 37 miljoner kronor – halva kostnaden till att börja med.

Bodil Hansson, kommunalråd i Sundsvall
Foto Ingela Bendrot

– EU har ett helikopterperspektiv för att få till en fungerande infrastruktur i hela Europa och här pekas dubbelspår på Ostkustbanan ut som en viktig prioritering i konkurrens med andra projekt. Det är en viktig signal. Det stärker oss i våra positioner, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Sundsvall i en kommentar till Sundsvalls tidning.

Europaparlamentet har sedan tidigare aviserat att en järnväg mellan Stockholm och Haparanda kan få medfinansiering. Med de nu beviljade 37 miljonerna visar EU tydligt att man vill att Gävleborg, den expansiva Sundsvallsregionen med flera orter i Västernorrland och längs Norrlandskusten ska knytas närmare Europa och att det inte finns anledning att vänta med en utbyggnad.

När resultatet från den nyligen första ansökningsomgången presenterades stod det klart att södra Norrland, som sedan länge dras med krokiga enkelspår och ”Sveriges största flaskhals”, glädjande nog beviljades medfinansiering.

Av åtta svenska projekt får Nya Ostkustbanan högst medfinansieringsgrad. EU står för halva kostnaden, det vill säga maxbeloppet. Närmare 37 miljoner kronor kommer att gå till Trafikverkets arbete att utreda förutsättningarna för byggandet av fyra mils järnväg mellan Gävle och Kringlan, som ligger norr om Hamrångefjärden. Hela utbyggnaden beräknas kosta mellan 23 och 41 miljarder kronor. EU:s beslut tyder på fortsatt engagemang.

Konkurrensen om statliga infrastrukturpengar är stor. Kommuner och regioner i Västernorrland och Gävleborg bedriver lobbyverksamhet tillsammans.

– Jag tycker att påverkansarbetet börjar ge resultat. Dubbelspår på Ostkustbanan finns med på den nationella och europeiska dagordningen på ett annat sätt än tidigare, säger Bodil Hansson till ST.

Sundsvall skulle få en halverad restid till och från Stockholm samt pendlingsmöjligheter till Gävle, vilket skulle leda till att arbetsmarknadsregionerna växer ihop.

– Det är en av de viktigaste framtidsfrågorna, enligt Bodil Hansson.

Arkiv