Nya Ostkustbanan har blivit partner i Fossilfritt Sverige

Nya Ostkustbanan har gått in som partner i Fossilfritt Sverige.

– Vi vill också vara med och visa vägen till en hållbar framtid. För vår del är dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand är en stor och viktig satsning för att underlätta ett fossilfritt samhälle, säger Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag över 450 aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram och där de förbinder att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser.

Fossilfritt Sverige är också en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra övriga aktörer som vill synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet och påskynda omställningen – inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

– Fossilfritt Sverige är ett viktigt nätverk där vi kan hämta inspiration och  knyta kontakter, men också visa vad vi kan erbjuda i form av helt koldioxidfria transporter säger Glenn Nordlund som är ordförande i Nya Ostkustbanan samt Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.

 

Läs deklarationen för aktörer i Fossilfritt Sverige

Arkiv