Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

Hans-Olov Åström från Trafikverket presenterade utbyggnadsstrategin, här ett foto från förra årets event Fotograf: Maria G Nilsson

 

 

– Den 15 maj blev första gången som vi genomförde vår bolagsstämma, ägarforum och kunskapsseminarium via den digitala plattformen Zoom. Detta är vår årligen återkommande kraftsamling. Det är positivt att den gick att genomföra på ett så framgångsrikt sätt, även om vi inte samlades rent fysiskt. Allt fungerade utan några som helst missöden säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan.

Dagen började med ett Kunskapsseminarium med nära 50-deltagare. Glenn Nordlund hälsade välkommen och därefter följde en snabb återblick på 2019. Ingela Bendrot, Christoffer von Bothmer, Henric Fuchs – alla från Nya Ostkustbanans team – berättade om bolagets verksamhet. Därefter gjorde den seniore utredningsledaren Hans-Olov Åström och kapacitetsanalytikern Per Köhler från Trafikverket en dragning av det kommande förslaget till utbyggnadsstrategi.

Martin Södergårds från Nya Ostkustbanans team redovisade därefter Nya Ostkustbanans syn på etappindelningen, som i huvudsak följer Trafikverkets förslag. Kunskapsseminariet avslutades med en frågestund, där framför allt Trafikverket fick svara på frågor.

Ägarforum

Efter en kort paus tog sedan ägarforumet vid. Regionråden Glenn Nordlund och Eva Lindberg, som representerar bolagets huvudägare, inledde. De konstaterade att bolaget mer än väl uppfyller de kriterier som ställs i bolagets styrdokument. Därefter gjorde Nya Ostkustbanans team en dragning av årsredovisningen och verksamhetsplanen för de kommande åren.

– Det har varit ett händelserikt verksamhetsår.  Arbetet tillsammans med Trafikverket om en utbyggnadsstrategi har varit en av de tyngsta och viktigaste uppgifterna. Men vi har också stärkt vårt samarbete med näringslivet. Inte minst genom att bägge ”våra” handelskamrar nu gått in som samarbetspartners i bolaget. Vi genomförde även en mycket uppskattad studieresa för det nationella godstransportrådets kansli, där företagsbesök samt besök både i Sundsvalls hamn och Gävle hamn ingick, berättar bolagets vd Ingela Bendrot.

Hon fortsätter:

– Vi har också genomfört en egen studieresa till Göteborg där vi bland annat besökte Göteborgs hamn, Real Rails terminal samt företaget Nouryon. Vi har träffat ledande företrädare för samtliga riksdagspartier och självfallet har vi också haft bra samverkan med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Under 2019 arbetade vi med att bredda bolaget och under hösten kommer Timrå, Ånge och Sollefteå att gå in som ägare.

Lotta Rönström, som är Senior Adviser in European Affairs på North Sweden European Office i Bryssel, redovisade aktuella EU-frågor, ett område som blir allt viktigare för bolaget att bevaka.

Bolagsstämma

Efter ägarforum tog den årliga bolagsstämman vid. Malin Svanholm, som är kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, valdes in som ny styrelseledamot efter Jan Sahlén. Vid bolagsstämman avtackades följande personer; Jan Sahlén som styrelseledamot, Martin Södergårds som har ingått i Nya Ostkustbanans team där han har representerat Sundsvalls kommun,  Christel Öhgren från Sundsvalls kommun som har skött styrelseadministrationen i bolaget samt Eva Björk som arbetat med EU-bevakning för Nya Ostkustbanans räkning inom ramen för sin tjänst inom Central Sweden European Office.

Vid bolagsstämman avtackades följande personer; Jan Sahlén som styrelseledamot, Martin Södergårds som har ingått i Nya Ostkustbanans team där han har representerat Sundsvalls kommun,  Christel Öhgren från Sundsvalls kommun som har skött styrelseadministrationen i bolaget samt Eva Björk som arbetat med EU-bevakning för Nya Ostkustbanans räkning inom ramen för sin tjänst inom Central Sweden European Office.

Vid bolagsstämman avtackades följande personer; Jan Sahlén som styrelseledamot, Martin Södergårds som har ingått i Nya Ostkustbanans team där han har representerat Sundsvalls kommun,  Christel Öhgren från Sundsvalls kommun som har skött styrelseadministrationen i bolaget samt Eva Björk som arbetat med EU-bevakning för Nya Ostkustbanans räkning inom ramen för sin tjänst inom Central Sweden European Office.

– En grundproblematik för alla oss som är verksamma i bolaget är de långa restiderna. Eftersom vi är utspridda från Gävle i söder till Örnsköldsvik i norr krävs i vanliga fall att deltagarna måste resa,  ofta i flera timmar, för att delta på våra fysiska möten. Att kunna genomföra möten på distans är något vi givetvis har gjort tidigare, men då inte i så stor skala. Det verkade som om alla som deltog var nöjda och det kan innebära att vi även fortsättningsvis kan ordna denna typ av möten via olika digitala plattformar, säger Glenn Nordlund.

– Nu är det viktigt att vi alla kavlar upp armarna och kraftsamlar. Bolaget gör ett jättebra jobb, men alla insatser behövs för att vi ska gå i mål. Ingen insats är för liten. Prata med era partikamrater och andra som kan driva fråga i mål, uppmanade Glenn Nordlund innan deltagarna skildes åt.

Läs mer

Trafikverkets presentation av utbyggnadsstrategin här

Nya Ostkustbanans presentation inför kunskapsforum här

Nya Ostkustbanans presentation inför ägarforum här

Nya Ostkustbanans årsredovisning här

 

Arkiv