Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

sundsvall-copySedan många år tillbaka har staten upphandlat nattågstrafik till övre Norrland och Narvik. Nuvarande avtal löper ut i december 2018. Inför den nya upphandlingen har Trafikverkets utrett olika alternativ för den framtida nattågstrafiken. Trafikverkets rapport beskriver förutsättningarna för dagens trafik och redovisar tre möjliga alternativ och dess effekter vid den kommande upphandlingen.

Alternativen enligt Trafikverkets är:

  • Att fortsätta dagens utbud med två tåg i vardera riktningen per dygn.
  • Att trafikera med ett tåg i vardera riktningen per dygn.
  • Att köra två tåg i vardera riktningen under högsäsong och ett tåg under lågsäsong.

Det är SJ Norrlandståg som driver trafiken och kontraktssumman är på drygt 100 miljoner på år. Avtalet är ett så kallat nettoavtal, det vill säga operatören behåller biljettintäkterna och har därmed ett inbyggt intresse av att resandet ökar. Under avtalstiden ska fem restaurangvagnar renoveras och ett antal vagnar utrustas med rullstolslyft.

Trafikverkets rapport visar tydligt att nattågen bidrar till de transportpolitiska målen. Bland annat pekar rapporten på att tillgängligheten till regionala resmål ökar samt att resmöjligheterna till och från orter längs järnvägssträckningen förbättras, vilket är viktigt.

I remissvaret från Nya Ostkustbanan framhålls att nattågen spelar en viktig roll som alternativt färdmedel till flyg och bil, och spelar också en central roll i utvecklingen av turistnäringen i hela Sverige. Besöksnäringen i norra Sverige utvecklas exponentiellt och besöksmål samt destinationer som tidigare bedrev en mer säsongsinriktad verksamhet förlänger besökssäsongerna och i vissa fall har man övergått till året runt verksamhet.

Att minska utbudet eller att avgränsa nattågen till vissa säsonger skulle vara ödesdigert för jobb och tillväxt inom den betydelsefulla turismnäringen

Nya Ostkustbanan pekar på att nattågens allmänna standard och bekvämlighet också bör förbättras för att attrahera fler resenärer i framtiden. Ett dubbelspår på sträckan skulle också bidra till att förbättra tågtrafikens konkurrenskraft längs med sträckan.

Nya Ostkustbanan  anser mot denna bakgrund att staten åtminstone ska fortsätta finansiera samma utbud av nattågstrafik som i dag, med minst två tåg i vardera riktningen per dygn, även efter 2018. Nattågen är en viktig del av utbudet och behövs för att ytterligare stärka järnvägens konkurrenskraft.

Läs hela yttrandet här.

Arkiv