Intervju med Martin Södergårds, infrastrukturstrateg i Sundsvalls kommun.

I några veckor framåt kommer vi att publicera personliga intervjuer med de personer som ingår i Nya Ostkustbanans team. Denna vecka är det Martin Södergårds, infrastrukturstrateg i Sundsvalls kommun.

Martin Södergårds

– Jag är 110 procent övertygad om att ett dubbelspår på Nya Ostkustbanan är den särklass viktigaste investeringen för vår del av landet, säger Martin Södergårds som ingår i Nya Ostkustbanans team.

– Som dagspendlare mellan Hudiksvall och Sundsvall har jag insett vilka fantastiska fördelar det finns med att åka tåg. Med de goda uppkopplingsmöjligheterna och det bekväma resandet kan jag arbeta under tiden. Dessutom så reser jag på ett hållbart och säkert sätt.

– Jag ser framför mig de positiva effekterna som ett dubbelspår ger. Där arbetsmarknadsregionerna överlappar varandra, restiderna kortas och ger ökade möjligheter för nya arbetstillfällen och för arbetsgivare att hitta kompetens till sina företag. Oavsett var i stråket man befinner sig!

Klicka här för att läsa hela intervjun.

Foto: Ingela Bendrot

Arkiv