Dubbelspårets dag 12 maj

16 maj 2023

Åtta riksdagspartier – åtta ja till Nya Ostkustbanan 2035

Bild på företrädare för åtta riksdagspartier
Representanter från samtliga åtta riksdagspartier var rörande överens; Nya Ostkustbanan är färdigbyggd senast 2035. Från vänster: Viktor Wärnick (M), Roger Hedlund (SD), Samuel Gonzalez Westling (V), Hasse Backman (L), Lili André (KD), Amanda Lind (MP), Peder Björk (S) och Anders W Jonsson (C). Foto: Maria G Andersson

”Hand upp alla som tror att Nya Ostkustbanan är helt färdigbyggd 2035!” Åtta händer åker blixtsnabbt upp i luften. Även om alla politikerdeltagare i panelen under Dubbelspårets dag i Gävle 12 maj har sina rötter i Västernorrland och Gävleborg, så har de flesta centrala roller i sina partier och ett nationellt perspektiv. En gruppledare i riksdagen, flera partistyrelsemedlemmar, en tidigare minister och en före detta vikarierande partiledare för att nämna några exempel.

Och alla var överens; Nya Ostkustbanan är prioriterad i varje partiledning och 2035 – 108 år efter att överingenjör Ante Lagergren mirakulöst nog byggde klart Ostkustbanan på endast 11 år – så kommer en ny, dubbelspårig variant stå klar mellan Gävle och Västeraspby i Kramfors kommun.

Att Nya Ostkustbanan har avancerat på prioriteringslistan både bland politiska partier, tjänstepersoner och i media blev mycket tydligt under Dubbelspårets dag. Ett flertal matiga nyhetsartiklar och reportage både i radio och TV inför och efter eventet var klara bevis på detta (länkar till nyhetsinslagen finns längst ner i artikeln). Region- och kommunalråd var på plats, liksom landshövdingarna från båda regionerna och representanter från Trafikverket, näringsliv och andra organisationer.

Först ut på scenen var ett par av Hälsinglands största privata arbetsgivare. Morgan Persson, vd för Monitor ERP System och Johan Nellbeck, affärsområdeschef för Holmen Iggesund Paperboard som har 1 300 anställda vid sin anläggning. Monitor som levererar affärssystem till industrin inte minst, har inom kort kontor i nio länder, och de 220 anställda i Hudiksvall skulle kunna bli betydligt fler med bättre förbindelser.

 

Bild på Morgan Persson, Monitor
Morgan Persson, vd Monitor ERP System.
Bild på Johan Nellbeck, vd Holmen Iggesund Paperboard
Johan Nellbeck, affärsområdeschef Holmen Iggesund Paperboard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi saknar inte minst ingenjörer och med Nya Ostkustbanan och halverade restider skulle möjligheterna att arbetspendla till Hudiksvall öka väsentligt både från till exempel Sundsvall och Ångermanland, liksom från kommuner söder om Gävle, menar Morgan Persson, som fick medhåll från Johan Nellbeck som dessutom menade att förbättrade förbindelser även skulle medföra att fler kommer att välja att flytta till Hudiksvall.

– Dessutom har vi ofta besök från våra kontor ute i världen – just nu från Malaysia – och i dagsläget vågar vi inte förlita oss på järnvägen mellan Arlanda och Hudiksvall, så vi får i stället hyra bussar för att klara logistiken, fortsatte Morgan Persson.


Torsboda – en gamechanger för Sundsvallsregionen

Att ett trasigt tåg norr om Härnösand gjorde att ett antal personer från Örnsköldsvik, Kramfors och andra platser i Ångermanland inte kunde delta vid Dubbelspårets dag, blev ett nästan övertydligt exempel på hur nyckfulla kommunikationerna kan vara på det gamla överbelastade enkelspåret på Ostkustbanan.

Men Timrås kommunstyrelseordförande Stefan Dalin lyckades välja rätt tåg och fick möjlighet att lyfta jättesatsningen i Torsboda där kinesiska PTL kommer att investera 13 miljarder kronor och anställa 1 900 personer med uppdraget att tillverka anoder till Northvolts batteritillverkning.

Bild på Stefan Dalin
En stolt kommunstyrelseordförande i Timrå, Stefan Dalin berättade om Torsbodasatsningen där kinesiska PLT satsar 13 miljarder kronor och skapar 1 900 nya arbetstillfällen.

– Det innebär att det blir ännu viktigare med snabba, tillförlitliga järnvägsförbindelser efter hela Norrlandskusten, och det här är bara ett första steg. Fler investeringar är på gång och jag skulle inte bli förvånad om det tillkommer 13 000–14 000 nya arbetstillfällen runt om i våra regioner inom en inte alltför avlägsen framtid, tack vare de etableringar som är på gång i Torsboda, hävdar Stefan Dalin.

Nya Ostkustbanans styrelseordförande Glenn Nordlund och vd Ingela Bendrot intervjuas under Dubbelspårets dag
Nya Ostkustbanans styrelseordförande Glenn Nordlund och vd Ingela Bendrot intervjuas under Dubbelspårets dag.

Ingela Bendrot, vd på Nya Ostkustbanan tror också att Torsbodasatsningen har förutsättningar att bli den avgörande knuffen i rätt riktning för att statsmakterna ska ta beslutet att snabba på färdigställandet av hela projektet.

– 2022 var ett omvälvande år för Nya Ostkustbanan. I slutet av 2021 hade nämligen Trafikverket strukit den så viktiga etappen Gävle–Kringlan i sitt planförslag, men tack och lov lyssnade regeringen inte på Trafikverket utan lade tillbaka etappen och plussade på ytterligare någon miljard. Sedan gick flera ledande partiföreträdare från bland annat M, KD och L ut och lovade att Nya Ostkustbanan ska stå klar till 2035. Så vårt utgångsläge har aldrig varit bättre än nu.

– Dessutom finns det knappast något infrastrukturprojekt i landet som är så planmoget och detaljplanerat som Nya Ostkustbanan, så med Torsbodasatningen och kopplingen till Northvolt borde det vara mycket angeläget att komma igång med resterande delar av järnvägssatsningen så fort som möjligt, menar Ingela Bendrot.

Nya Ostkustbanan även viktig för EU

Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden European Office i Bryssel tryckte på att EU:s transportpolitik är viktig för Sverige. Nya Ostkustbanan finns med både i det europeiska stomnätet, och i ScanMed-korridoren, vilket gör att Trafikverket kan söka medfinansiering från EU. Just nu genomförs en revidering av EU:s transportpolitik, TEN-T. Lottas organisation gör sitt bästa för att påverka och driva frågor i det europeiska samarbetet, som på ett eller annat sätt har bäring på Sveriges fyra nordligaste regioner. Och bara att man finns med på de europeiska TEN T-kartorna talar för att man även i ett europeiskt perspektiv är medvetna om den gröna, industriella revolutionen som pågår i hela norra Sverige.

Bild på Lotta Rönström
Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden European Office i Bryssel berättade bland annat att de växande behoven av hållbara transporter och det säkerhetspolitiska perspektivet har gjort att EU prioriterar ett effektivt järnvägssystem efter hela Norrlandskusten.

– Från norra Sverige har vi en längre tid arbetat intensivt med att få in viktiga noder på de europeiska transportkartorna, något som har blivit än viktigare utifrån den snabba gröna omställningen och de växande behoven av hållbara transporter, men även utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, säger Lotta Rönström. Hon fortsätter:

– Nu är inte förhandlingarna av TEN-T-förordningen klara, men det är mycket glädjande att EU-kommissionen lyssnade på oss i ett tidigt skede och valde att inkludera såväl Umeå, Sundsvall som Gävle som nya urbana noder och även TEN-T-klassificerat terminalerna på respektive ort. Det öppnar upp för goda möjligheter till medfinansiering från EU för viktiga infrastrukturprojekt i norr!

 

Premiärvisning av den nya filmen om Nya Ostkustbanan med fokus på ”Noden Gävle”, där bland andra Green Cargos Stephan Ray medverkar
Premiärvisning av den nya filmen om Nya Ostkustbanan med fokus på ”Noden Gävle”, där bland andra Green Cargos Stephan Ray medverkar.

Filmen om Noden Gävle

Västernorrlands landshövding Berit Högman och Gävleborgs dito Per Bill sammanfattade Dubbelspårets dag i förmiddagens sista panel. Det gjorde de tillsammans med regionråden i båda länen, Patrik Stenvard, Gävleborg och Glenn Nordlund, Västernorrland, tillika styrelseordförande i Nya Ostkustbanan. Alla var överens om att kunskapen och medvetenheten om Nya Ostkustbanans betydelse för en effektivare person- och godstrafik i norra Sverige, verkligen har ökat både bland partier och politiker på det nationella planet.

Bild på Berit Högman
Västernorrlands landshövding Berit Högman och hennes motsvarighet i Gävleborg Per Bill var lyriska över det samarbete som präglat Nya Ostkustbanan de senaste åren.

Även Gävles kommunstyrelseordförande Åsa Wiklund Lång fanns med under den avslutande programpunkten. Hon var dessutom en av de medverkande i en helt nyproducerad film om Nya Ostkustbanan, med fokus på allt som sker – och kommer att ske – i Gävle med omnejd som en effekt av de olika infrastrukturprojekt som ingår i arbetet med Nya Ostkustbanan. Bland annat lyfte hon att Gävle kommer att bli en ännu viktigare nod i det regionala och nationella transportsystemet, men inte minst kommer Nya Ostkustbanan få mycket stora effekter på stadsutvecklingen i Gävle.

– När godsbangården flyttar ut från centrala Gävle får vi möjligheten att utveckla stationsområdet och knyta ihop Gävle centrum med våra andra stadsdelar på ett bättre sätt. Vi får dessutom möjlighet att bygga nya bostäder på Näringen där godsbangården finns idag, säger Åsa Wiklund Lång.

– När Nya Ostkustbanan är klar kommer jag att vara en grymt stolt kommunstyrelseordförande och även grymt stolt över det breda samarbete som vi har haft i den här frågan i många år, avslutar Åsa Wiklund Lång, efter en Dubbelspårets dag som verkligen gav framtidstro.

 

 

I samband med Dubbelspårets dag visades delar av Nya Ostkustbanans jubileumsutställning. Utställningen kan bokas för exempelvis kommunhus, bibliotek och utställningssammanhang. Läs mer om utställningen här.

 

Medialänkar:

SVT Nyheter Västernorrland – om att statsminister Ulf Kristersson återupprepar löftet om att Nya Ostkustbanan ska vara färdig 2035

Gefle Dagblad – kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Åsa Wiklund Lång berättar om Nya Ostkustbanans betydelse för stadsutvecklingen

Sundsvalls Tidning – Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot om Torsbodasatsningens betydelse för att projektet snabbas på

Text: Mats Ågebrant

Foto: Maria G Nilsson

Bild på publiken
Ett 70-tal personer deltog under Dubbelspårets dag i Gävle 12 maj
Bild på Mats Ågebrant modererar
Mats Ågebrant modererade.

 

Bild på deltagare som tittar på utställningsväggar
Nya Ostkustbanans jubileumsutställning kan bokas till till exempel kommunhus och bibliotek.

 

Arkiv