Boka utställningen "Nya Ostkustbanan då, nu och i framtiden"!

Person tittar på utställning
24 februari 2023

”Ostkustbanan då, nu och i framtiden” är en modern utställning med intressanta, faktaspäckade och visuellt tilltalande ljusväggar som bjuder på kunskap om och förståelse för varför en ny ostkustbana behövs. Utställningen riktar sig mot den breda allmänheten och passar många olika målgrupper genom sin spännande utformning. Ljusväggarna togs fram till Ostkustbanans 95-årsjubileum och nu finns möjlighet att boka utställningen för exempelvis bibliotek, kommunhus och utställningssammanhang. Det är bra att så snabbt som möjligt anmäla intresse då utställningen snabbt kan bli uppbokad.

Ena delen av utställningen består av en tidslinje 1920–2040 som visar hur den snabba tekniska utvecklingen runtom i världen står i skarp kontrast mot den långsamma utvecklingen av Ostkustbanan. Tidslinjen visar kända innovationer under århundradet och avslutas med en vision om vad den nya Ostkustbanan kan betyda för Sverige. Den väcker många tankar om 1900- och 2000-talets utveckling och är ett utmärkt diskussionsunderlag för olika grupper. Utställningen kan till exempel besökas av skolklasser för samhälls-, historie- eller teknikundervisning.

Den andra delen är en fakta- och informationsbaserad utställning som visar vilken betydelse Nya Ostkustbanans utveckling skulle ha för Sverige. Hur fler gröna och tidseffektiva godstransporter skulle vara bra för framförallt arbetsmarknaden och regionförstoringen i norra Sverige, samt vilka positiva effekter för arbetspendling och kompetensförsörjning som snabbare kommunikationer längs sträckan skulle innebära. Utställningen förser besökaren med viktiga argument och kunskap om Nya Ostkustbanan.

Läs mer i utställningens prospekt, klicka här (öppnas i ny flik).

Kontakta Helle Nyman på Hellsten Kommunikation för mer information (helle@hellstenkommunikation.se). Utställningen kan anpassas efter förutsättningar och önskemål.

 

En skärm ur Nya Ostkustbanans utställning

Skiss på ljusvägg

Exempel på ljusvägg, illustration

Arkiv