Viktiga insatser för Nya Ostkustbanan

– Vi har all anledning att tacka Gunnar Holmgren för gott samarbete kring Nya Ostkustbanan och dubbelspårsutbyggnaden. Han har gjort stor nytta för oss, inte minst tack vare sitt breda kontaktnät och stora kompetens säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Holmgren har varit landshövding i Västernorrland sedan 2015. Han har en gedigen erfarenhet av svensk statsförvaltning, bland annat som generaldirektör för Försvarets Materialverk, finansråd i Finansdepartementet och via ett flertal styrelseuppdrag, bland annat SBAB, Kammarkollegiet, Verket för högskoleservice och Hypoteksbanken. Han har också haft ett stort antal statliga utredningsuppdrag.

– Frågan om dubbelspår mellan Härnösand och Gävle är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för Västernorrlands län. Bristerna är stora och försämrar vår konkurrenskraft. Det går att köra tåg med drygt 250 km i timmen med dagens teknik och vagnpark. Då krävs dock spikraka dubbelspår. Problemet i Norrland är att vi bara har krokiga enkelspår, säger Gunnar Holmgren.

– Tidigare kunde man åka tåg mellan Stockholm och Sundsvall på 3 timmar. Nu tar det 3.40. Varför? Skillnaden på 40 min beror på två faktorer. Det första faktorn är att trafiken på banan har ökat. Eftersom det är enkelspår blir det väntetider på de få ställen tåg kan mötas. Det gör 10 min längre restid på grund av ökad trafik på banan. Den andra faktorn som gör 30 min skillnad beror på att SJ inte längre kör med tåg som lutar i kurvorna. Tåg som lutar i kurvorna kan köra snabbare på krokiga enkelspår. Varför sätter inte SJ in bara tåg som lutar i kurvorna är en viktig fråga. Dessa tåg är bristvara och tillverkas inte längre på grund av att det är bara är Sverige som är intresserade att köpa sådana tåg. Andra länder satsar på spikraka dubbelspår, säger Holmgren.
– Att bygga järnväg kostar 1 miljard kr per mil om man bygger enkelspår. Med dubbelspår kostar det 1,3 miljarder per mil. Vi behöver dubbelspår Stockholm till Norrlands städer och till Norge. Hela Sverige ska leva och behöver spikraka dubbelspår. Vem flyger om man kan åka tåg mellan Sundsvall och Stockholm på under 2 timmar, avlutar Holmgren.
– Jag hoppas och tror att nytillträdda landshövdingen Berit Högman ska visa lika stort engagemang och intresse för Nya Ostkustbanan som Gunnar Holmgren har gjort. Det är en stor styrka att det finns en så stor och bred uppslutning kring dubbelspårsutbyggnaden. Kommunerna, regionerna och länsstyrelserna längs stråket står enade och vi har också tydligt stöd från företag, allmänhet och olika organisationer. Enigheten är viktigt, inte minst nu när konkurrensen om de statliga infrastrukturpengarna är så stark, säger Ingela Bendrot.
Gunnar Holmberg, Stig Eng, Catherina Koteke med flera i intensivt samtal på en tågresa tillsammans med Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith 2016.
Gunnar Holmberg, Stig Eng, Catherina Koteke med flera i intensivt samtal på en tågresa tillsammans med Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith 2016.
Med dagens teknik kan man köra över 300 km/h. – Men det behövs raka dubbelspår, menade Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland. Här på rundabordssamtal i Riksdagen.
Med dagens teknik kan man köra över 300 km/h.
– Men det behövs raka dubbelspår, menade
Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland.
Här på rundabordssamtal i Riksdagen.
seminarium-nya-ostkustbanan
Rundabordssamtal i Riksdagen 2016.

Arkiv