Trafikverkets planförslag måste omarbetas – fyra tips till regeringen 

Kritiken mot Trafikverkets planförslag har varit massiv och det är inte bara Nya Ostkustbanan som är missnöjda. Runt om i landet har viktiga och angelägna infrastrukturinvesteringar skjutits på framtiden.  Nya Ostkustbanan har bland annat krävt att regeringen ska fullfölja Gävle–Kringlan enligt plan och att bygga klart kustjärnvägen mellan Stockholm och Luleå (Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan) under planperioden. För att klara detta krävs ett rejält omtag och att regeringen nu verkligen vänder och vrider på alla förslag. Det handlar om att skifta fokus från bygg- till trafikstarter.

Här kommer Nya Ostkustbanans bästa tips:

Tips 1: Bygg klart!

Fokusera på att bygga klart viktiga stråk under planperioden och stärka kapaciteten på andra viktiga godsstråk. Börja med att bygga bort de värsta flaskhalsarna. Fortsätt satsa på bättre kopplingar mellan viktiga hamnar och järnvägssystemet såsom gjorts i Sundsvall och som planeras göras i Gävle. Att strössla ut pengar lite här och där och inte få något klart är den allra sämsta infrastrukturpolitiken. Det är inte samhällsekonomiskt lönsamt att bygga en halv bro. På samma sätt är det inte lönsamt att bygga ett halvt stråk. Det är först när infrastrukturen är klar som nyttan kommer ut, därför är det viktigt att skifta från fokus på byggstarter till genomförande.

Tips 2: Se över byggherrekostnaderna

Under senaste åren har Trafikverkets byggherrekostnader fullständigt skenat. Mer och mer pengar läggs nu på planering och färre och färre på att faktiskt bygga järnväg och vägar. Om Trafikverket skulle återgå till byggherrekostnader motsvarande 2014 års nivå skulle 33 miljarder frigöras. Under senare år har antalet anställda på Trafikverket ökat kraftigt, 2015 hade verket drygt 6 000 anställda (avser årsarbetskraft). Nu är man uppe i 9 000! Det är klart att det leder till ökande kostnader.

Tips 3: Senarelägg byggstarten av de nya stambanorna

En senareläggning kan ske utan att äventyra ett färdigställande runt 2050, vilket är det årtal som ofta nämns som målår i debatten. Genom att ta ett omtag kan de skenande kostnaderna hållas tillbaka. Ostlänken, de vill säga sträckan mellan Järna och Linköping, kostnadsberäknades initialt till 35 miljarder. Senaste kostnadsberäkningen ligger på 89 miljarder. Under de år som Ostlänken har planerats har ny byggteknik, bland annat landbroar presenterats. Den byggtekniken är mycket billigare och ger mindre intrång i landskapet. Trafikverket har tyvärr sagt nej till ett omtag, men det känns inte som en ansvarsfull inställning. Nu är det viktigt att använda kostnadseffektiva lösningar så att Sverige får så mycket ”pang för pengarna” som möjligt.

Tips 4: Maxa EU:s medfinansiering

Ett annat tips till regeringen är att de skapar större ekonomiska ramar genom att satsa på de stråk som kan söka EU-finansiering, såsom Nya Ostkustbanan. EU kan medfinansiera mellan 30–50 procent. För varje investerad miljard kan vi få 500 miljoner från EU. Har vi verkligen råd att tacka nej till det?

 

 

 

Arkiv