Trafikverket förbereder för dubbelspår

Utredningsledare Hans-Olov Åström från Trafikverket Foto: Maria G Nilsson

Trafikverket arbetar just nu intensivt med en utbyggnadsstrategi för hela sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand – Västeraspby. Att bygga dubbelspår är något som kräver mycket utredningsinsatser, men också aktiv och konstruktiv samverkan med berörda kommuner och regioner.

Hans-Olov Åström är utredningsledare på Trafikverket. Han förklarade på Kunskapsforum i Sundsvall den 17 maj  att det finns många skäl för dubbelspårsutbyggnad. Delen Gävle – Sundsvall är ett av Sveriges mest belastade enkelspår. Hela sträckan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Trots de kapacitetshöjande åtgärder som utförts under senare år är den fortfarande hårt belastad.

Enligt Hans-Olov handlar det om att möjliggöra en ökad person- och godstrafik samt för att minska res- och transporttiderna. Trafikverkets målsättning är att den ska bli det bästa transportalternativet genom god tillgänglighet, hållbara och tillförlitliga transporter.

Se Hans-Olovs Åströms presentation här.

Arkiv