Träffa Nya Ostkustbanan på Transportforum i Linköping

Det första som möter deltagarna på  Transportforum – Nordens största transportkonferens – är Nya Ostkustbanan som har en monterplats precis innanför dörrarna på Linköpings Konsert & kongress. Konferensen äger rum 9 – 10 januari, 2019. Redan kvällen innan öppnandet kommer Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot att medverka i en framtidsspaning som Sweco ordnar. Framtidsspaningen inleds av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixson.
Se inbjudan här.
På Transportforum finns hela Nya Ostkustbanans team på plats; Ingela Bendrot, Christoffer von Bothmer, Henric Fuchs, Martin Södergårds och Roger Wetterstrand. Kom och träffa oss i vår monter!

Arkiv